Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ønsker du å utvikle fagområdet (re)habilitering?   

Institutt for fysioterapi søker ny medarbeider til ledig fast 50 % stilling som førsteamanuensis tilknyttet det tverrprofesjonelle masterstudiet i Rehabilitering og habilitering. Instituttet har ca. 80 ansatte og tilbyr bachelor-, videreutdanning- og masterstudium i fysioterapi, i tillegg til masterstudium i (re)habilitering.

Det er stor forskningsaktivitet på fakultetet, med to ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse. Instituttet har flere forskningsgrupper, bl.a. innen (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn

Vår nye medarbeider vil bli sentral for videreutvikling av forskningsaktiviteten og mastertilbudet innen rehabilitering. Undervisningsoppgaver innen instituttets øvrige studietilbud må påregnes.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede studenter på alle nivåer i utdanningen, med særlig ansvar for masterstudiet i (re)habilitering
 • utvikle og gjennomføre emner på masterstudiet i (re)habilitering med en studentaktiv profil
 • drive forskningsvirksomhet innen (re)habiliteringsfeltet som styrker forbindelseslinjene mellom FoU, utdanning og praksisfelt
 • delta i – og lede forskningsprosjekter

Vi søker deg som har

 • ph.d. -grad innenfor samfunnsvitenskap eller helsevitenskap
 • erfaring med å lede forsknings- og utviklingsprosjekter innen (re)habiliteringsfeltet
 • erfaring fra undervisning og veiledning av mastergradsstudenter
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen.

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra tverrprofesjonell praksis i (re)habiliteringsfeltet
 • erfaring fra å bruke studieadministrative støttesystemer
 • opparbeidet nasjonale og internasjonale forskningsnettverk

Vi vektlegger dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

Vi ønsker deg som har

 • gode samarbeidsevner, evne til å lytte og søke gode løsninger
 • evne til å håndtere mange oppgaver samtidig
 • evne til å inspirere og engasjere kolleger og studenter

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling, f.eks. deltakelse i forskningsgruppen rehabilitering – individ, tjenester og samfunn
 • et inspirerende og godt fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Marianne Aars, 93412066 eller 67235501
 • Programkoordinator Per Koren Solvang, 97083117 eller 67236337

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis, kode 1011, er lønn kr. 524 200-682 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist:   15.mai 2019

Ref:                 19/04121

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Pilestredet 50, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/04121
Kontakt
 • Studieleder Marianne Aars, 93412066
 • Programkoordinator/professor Per Koren Solvang, 97083117
Publisert 24.04.2019
Søknadsfrist 15.05.2019

Tillbaka till lediga jobb