Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Center for Intelligent Musculoskeletal Health (CIM) utlyser én Ph.D.-stipendiatstilling for en periode på tre år (100% stilling) som vil være tilgjengelig fra 1.desember 2021.

CIM ble nylig godkjent som ett av fem gode fagmiljø ved OsloMet. CIM vil representere et økosystem for brukerrepresentanter, forskere fra høyere utdanning og på tvers av spesialiteter som er tilknyttet forskningsgruppen for Muskel og skjeletthelse, OsloMet Artificial Intelligence Lab ved Fakultet for teknologi, kunst og design, eller nasjonale og internasjonale forskningspartnere.

Forskere tilknyttet CIM driver forskning av høy kvalitet innenfor området muskel- og skjeletthelse i et livsløpsperspektiv, som inkluderer ungdom, unge voksne, voksne og eldre mennesker. Blant de sentrale målene for CIM er å samle eksperter fra teknologisk vitenskap, helsevitenskap og samfunnsvitenskap i gjennomføring av epidemiologisk og intervensjonsforskning ved hjelp av avanserte metoder, inkludert kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) teknologi. Forskere ved CIM har som mål å utvikle, evaluere og implementere effektive innovative og praktiske løsninger for å forbedre muskel- og skjeletthelsen til enkeltpersoner og befolkningen. Forskningsaktivitetene ved CIM krysser tre kjerneområder:

 • Epidemiologi og klinisk forskning
 • Intelligent helse og innovasjon
 • Implementering og formidling

Forskningsområde

Ryggsmerter er kjent som den viktigste årsaken til ikke-dødelig helsetap verden over de siste 30 årene. År levd med funksjonstap (YLD) på grunn av korsryggsmerter økte med 18% fra 2007 til 2017. Ryggsmerter forårsaker aktivitetsbegrensning og sykefravær med påfølgende økonomisk tap for enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, industri, helsetjenester og myndigheter. Vedvarende ryggsmerter er en betydelig utfordring for helsesystemer og velferdssystemer som ikke er rustet for en aldrende befolkning.

Forskning på metoder for bedre forebygging og behandling av ryggsmerter er i ferd med å forskyves fra "one-size-fits-all" tilnærminger over mot personlig medisin og helse, der målet er å skreddersy den beste behandlingen for pasienten basert på deres unike biologiske, psykologiske og sosiale egenskaper. AID-Spine er et prosjekt forankret ved CIM som nylig har fått finansiering fra Norges Forskningsråd der vi ønsker å bruke data fra store helseundersøkelser, helseregistre og administrative registre til å utvikle og undersøke risiko- og prognostiske modeller. Vi ønsker også å undersøke om modellene kan danne grunnlag for beslutningsstøtteverktøy og intervensjoner som kan implementeres i klinisk praksis for å fremme bedre persontilpasset behandling. Norge har flere landsdekkende helseregistre med mulighet for sammenkobling, og dette kan bane vei for kraftig forskning både når det gjelder validitet og statistisk styrke. Vi vil bruke metoder som maskinlæring for å behandle disse store og komplekse dataene.

Derfor er hovedformålet med AID-Spine del I å bruke maskinlæringsmetoder på store helse- og registerdata for å identifisere mennesker med ryggsmerter med forskjellige behandlingsforløp og helseutfall. AID-Spine-prosjektet består av tre arbeidspakker og fire overordnede forskningsspørsmål: 1) hva kjennetegner ulike pasientgrupper med ryggsmerter med ulike behandlingsforløp, og hvem har økt risiko for ryggkirurgi? 2) hva kjennetegner pasienter som oppnår en minimal viktig endring etter konservativ og/eller kirurgisk behandling? 3) hvor gyldige er disse risiko- og prognosemodellene når de testes i eksterne data? og 4) hvordan kan disse risiko- og prognosemodellene implementeres som meningsfull AI-baserte kliniske beslutningsstøtte og/eller for å utvikle persontilpassete intervensjoner?

Det forventes at doktorgradsprosjektet vil omfatte vitenskapelige undersøkelser knyttet til hovedsakelig forskningsspørsmål 1 og 2, og at resultatene skal publiseres i minst tre vitenskapelige artikler hvor Ph.D.-stipendiaten er førsteforfatter. Deler av doktorgradsprosjektet kan også være relatert til forskningsspørsmål 4 dersom stipendiaten er motivert for det. Spørsmål som gjelder detaljer i den obligatoriske protokollen kan rettes til prosjektleder, professor Margreth Grotle.

Krav til kompetanse

Vi søker kandidater som:

 • i løpet av rekrutteringsprosessen ha fullført en mastergrad i medisin, helsevitenskap eller informatikk (tilsvarende 120 studiepoeng) med karakter B eller bedre
 • har grunnleggende kunnskap om statistiske metoder (på masternivå)
 • har erfaring fra statistiske analyser
 • har gode skriftlige og muntlige språkferdigheter i engelsk

Det er en fordel hvis du

 • har forsket på ryggsmerter tidligere
 • har jobbet med store datasett
 • har publisert en artikkel innenfor dette forskningsfeltet

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

 • evne til å jobbe tverrfaglig og selvstendig
 • evne til å arbeide systematisk og under press
 • evne til å fullføre oppgaver
 • motivasjon for bidrag innen forskning
 • ferdigheter og interesse for offentlig formidling av forskning

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke. Vi jobber aktivt med å videreutvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse arbeidsplassen om nødvendig. Du er også velkommen til å søke stillingen hvis du har opplevd perioder hvor du har stått utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess

For å vurderes for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din på nett innen siste dato for søknaden:

 • følgebrev, med begrunnelse for søknaden og begrunnelse for hvorfor du er spesielt kvalifisert for denne stipendiatstillingen.
 • CV
 • alle sider med alle sertifikater/vitnemål. Sertifikatene/vitnemålene bør inneholde ECTS -karakterer (A – F). Vær oppmerksom på at en beskrivelse av landets/universitetets karaktersystem må være inkludert i transkripsjonene. Dette må være et offisielt dokument med universitetets segl. Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av den institusjonen som utsteder det. Utdanning fra utenfor Norge bør godkjennes på forhånd av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT), og en autorisert kopi av anerkjennelsesbrevet bør vedlegges.
 • mastergradsoppgave
 • liste over andre publikasjoner
 • søkere som ikke har engelsk som morsmål, må dokumentere sine språkkunnskaper ved hjelp av en offisiell test (gjelder ikke søkere fra de nordiske landene). Følgende tester anses som gyldig dokumentasjon: TOEFL, IELTS (akademisk versjon), Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Testresultatene må som minimum være:

-TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (internettest)
-IELTS: 6,5, der ingen del har en poengsum lavere enn 5,5
-CAE/CPE: klasse A eller B

 • fortrinnsvis navn og kontaktinformasjon for minst 2 referanser

Hvis du ønsker å søke stillingen, vennligst søk elektronisk ved å klikke på knappen. Vi behandler bare søknader som er sendt inn via vårt elektroniske søknadssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden din skal bli vurdert. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert av myndighetene, og du kan bli bedt om å presentere originaler hvis du blir invitert til et intervju. OsloMet sjekker dokumenter for å gi kandidatene en grundig vurdering og sikre rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt faglig nettverk
 • gunstige pensjonsordninger fra Statens pensjonskasse.
 • gode velferdsordninger for ansatte og et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • arbeidssted i Oslo sentrum med flere kulturtilbud
 • et inkluderende og vennlig arbeidsmiljø

Stillingen lønnes er i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk for stillingskode 1017 (stipendiat), lønnstrinn 54, dvs. en lønn på 491 100 kroner.

Andre opplysninger

For mer informasjon om stillingen, vennligst kontakt:

Frist for søknader: 26. oktober 2021
Ref: 21/10446

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. desember 2021
Lønn Kr. 491 100 som startlønn
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/10446
Kontakt
 • Margreth Grotle, 67236043
 • Kåre Rønn Richardsen, 67236626
Publisert 06.10.2021
Søknadsfrist 14.10.2021

Tillbaka till lediga jobb