Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, har vi fra 01.08.2021 ledig 50% stilling som førsteamanuensis i klinisk ortopedisk biomekanikk. Det kan også være mulighet for ansettelse i en lavere stillingsprosent i kombinasjon med relevant klinisk stilling.

Den utlyste stillingen vil primært være knyttet til fagområdet ortopediingeniørfag med forskning, undervisning, veiledning og vurdering innen klinisk ortopedisk biomekanikk. Det må også påregnes undervisning i anatomi og patologi, og det kan være aktuelt å bidra inn i inn i undervisning i fellesemner på både bachelor-/masternivå.

Ortopediingeniørutdanningen er en nasjonal utdanning. Med bakgrunn i stor etterspørsel etter kandidater innen ortopediingeniørfag har opptaksfrekvens og kullstørrelse blitt økt de siste årene. Vi søker etter en ansatt med et sterkt ønske om å være med og utvikle ortopediingeniørfaget, og som ønsker å bidra til kvalitet i undervisning, forskning og kunnskapsformidling.

Ved Fakultet for helsevitenskap har vi nylig utviklet nye programplaner for alle bachelorutdanningene og fra høsten 2021 starter vi opp med en ny programplan for bachelor i ortopediingeniørfag. Master i helsevitenskap med flere forskjellige spesialiseringer er også ny fra høsten 2021, og vi er i gang med utviklingen av en Master i helse og teknologi.

Som førsteamanuensis hos oss vil du ta del i et aktivt og ambisiøst kollegium med tverrfaglig kompetanse og pedagogisk tyngde. Vi jobber for tiden med å ta i bruk «mixed reality» i våre basalfag og ønsker søkere som er vant til å jobbe med digitale læringsformer. Vi jobber kontinuerlig med fagutvikling og det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med to forskningsgrupper: Kliniske intervensjoner og medisinsk teknologi, og Invensjoner i hverdags og arbeidsliv.


Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning og veiledning på bachelornivå, og evt. master- og Ph.D.-nivå
 • utvikle, gjennomføre og evaluere emner
 • utføre fagadministrative oppgaver knyttet til emner
 • styrke fagområdet gjennom forskning, publisering og formidling
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant doktorgrad eller tilsvarende
 • utdanning som ortoped med god kompetanse innen biomekanikk
 • erfaring med undervisning/veiledning
 • erfaring med bruk av digitale verktøy i kunnskapsformidling
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på et skandinavisk språk og på engelsk

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • kompetanse fra tverrprofesjonell læring og samarbeid


Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor-/masternivå
 • pedagogisk kompetanse
 • kompetanse fra tverrprofesjonell læring og samarbeid
 • god digital kompetanse


Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • faglig engasjement og evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • initiativrik og fleksibel

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Søknadsprosess

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • legg ved inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.

 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til akademisk utvikling og deltakelse i forskningsgruppe
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • instituttleder Mona Dahl, mobiltelefon (+47) 472 87 141
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen på soca@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 15.04.21
Ref: 21/02940

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 01.08.21
Lønn NOK 535 200-694 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/02940
Kontakt
 • Mona Dahl, (+47) 472 87 141
Publisert 18.03.2021
Søknadsfrist 15.04.2021

Tillbaka till lediga jobb