Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Senter for profesjonsstudier er det ledig stilling som professor innen digitalisering av utdanning med ansettelse september 2021.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. Vi søker en ambisiøs kandidat som vil styrke vår forskning og undervisning innen digitalisering av utdanning. Arbeidet vil bli en del av universitetets forskningsstrategi tilknyttet digitalisering, og vil bidra til utvikling av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter av høy kvalitet. Senteret har ansvar for kurs i universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse, kurs i ph.d.-veiledning og OsloMets meritteringsordning for fremragende undervisere. Det forventes at den som blir ansatt i stillingen har kompetanse til å bidra på disse områdene.

Den som blir ansatt vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Teoretisk og metodisk er senteret preget av mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, herunder registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Denne utlysningen er en del av en større satsning ved OsloMet.

Les mer om Senter for profesjonsstudier.
Les mer om våre forskergrupper.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Professoratet vil ha fokus på digitalisering og læring. Vi er særlig interessert i forskning knyttet til utprøving, implementering og konsekvenser av ulike former for digitalisering av undervisning, og til hvordan digitalisering kan støtte opp om læring, undervisning, kunnskapsutvikling eller kvalitetsarbeid i profesjonsutdanninger og/eller i praktisk profesjonsutøvelse. Søkere kan ha bakgrunn fra ulike disipliner innen samfunnsvitenskap, humaniora og pedagogikk. Det overordnede kriteriet for å skille ut aktuelle søkere vil være deres vitenskapelige meritter, forskningspotensiale og -prosjekter på høyt internasjonalt nivå med relevans for feltet.
Stillingen er en forsknings- og undervisningsstilling med betydelig rom for forskning. Den som ansettes må være innstilt på å påta seg administrative verv, som f.eks. deltakelse i råd og komiteer. Sentrale oppgaver i stillingen er:

 • være en faglig leder i utviklingen av forskning på digitalisering av undervisning og læring i profesjonsutdanning
 • utvikle internasjonale prosjekter av høy kvalitet
 • bidra til utviklingen av profesjonsstudier som forskningsfelt, og strategisk utvikling av Senter for profesjonsstudier
 • samarbeide aktivt med aktuelle forskningsgrupper ved andre enheter ved OsloMet
 • formidle resultatet av denne forskningen til relevante miljøer og den bredere offentligheten
 • deltakelse i undervisnings- og utviklingsoppgaver overfor OsloMets ansatte (f.eks. universitetspedagogikk, kurs i ph.d.-veiledning, meritteringsordningen for fremragende undervisere og PhD-programmet i profesjonsstudier)
 • bidra til utvikling av utdanningskvaliteten ved OsloMet, med særlig fokus på betydningen av digitalisering for læring og undervisning
  veiledning av ph.d.-studenter

Kvalifikasjonskrav

 • professorkompetanse* med relevans for stillingen innen relevante disipliner og fagområder som samfunnsvitenskap, pedagogikk eller humaniora
 • internasjonal erfaring som ledende forsker innen ditt fagfelt
 • erfaring som prosjektleder vil være en fordel

* Godt kvalifiserte kandidater som er nær professorkompetanse oppfordres også til å søke. Se under for mer informasjon.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse (https://ansatt.oslomet.no/utdanningsfaglig-kompetanse).

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kurs tilbys på OsloMet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene tillegges stor vekt.
 • evne til og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • evne til å etablere prosjekter med ekstern finansiering
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • bred erfaring fra undervisning og veiledning, fortrinnsvis på master- og ph.d.-nivå
 • det er ønskelig med en god forståelse av grunnleggende pedagogiske prinsipper og praksiser, og hvordan disse kan realiseres i samspill med ulike digitale verktøy
  gode pedagogiske evner

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • kunne tilrettelegge for tverrfaglig og nyskapende forskning
 • vise initiativ og fleksibilitet
 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • kunne lede og arbeide selvstendig

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • kolleger med høy kompetanse i et spennende tverrfaglig miljø
 • et arbeidsmiljø med gode betingelser for forskning
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, lønnstrinn 75-84 det vil si kroner 708 000-910 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 7 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • 2 referanser med kontaktinformasjon
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Seniorrådgiver Jon Anstein Olsen: jonanste@oslomet.no

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Senterleder Beate Elvebakk, mobilnr 417 84 106, beate.elvebakk@oslomet.no
 • Undervisningsleder Marte Mangset, mobilnr 99165659, marte.mangset@oslomet.no

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

Søknadsfrist: 5. april 2021
Ref: 21/01877

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse September 2021
Lønn NOK 708 000 - 910 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01877
Kontakt
 • Beate Elvebakk, 41784106
 • Marte Mangset, 99165659
Publisert 16.02.2021
Søknadsfrist 05.04.2021

Tillbaka till lediga jobb