Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Du kan finne mer informasjon om instituttet her.

Det er flere forskningsgrupper på Institutt for bygg- og energiteknikk. Instiuttet er aktive i PhD-programmet innenfor ingeniørvitenskap. PhD-programmet ved TKD har en multidisiplinær profil og tilbyr forskjellige emner innenfor ingeniørvitenskap. Programmet er et samarbeid med TKD og forskningssenteret for digital ingeniørvitenskap: SimulaMet. TKD er en viktig bidragsyter til OsloMets strategiske mål om å være den ledende aktør innenfor forskning og utdanning for å løse dagens og framtidens store samfunnsutfordringer.
For mer informasjon om programmet, se her.

Forskningsområde

Fakultetet for teknologi, kunst og design har en ledig stipendiatstilling ved Institutt for bygg- og energiteknikk, innenfor området smarte og avanserte materialer. Smarte byer, bygninger og konstruksjoner er et strategisk forskningsområde for fakultet for teknologi, kunst og design. Smarte konstruksjoner representerer en ny ingeniørvitenskapelig tilnærming som ikke bare forbedrer sikkerheten til konstruksjoner, men også gir verdifulle muligheter til forlengelse av levetiden og minske miljøpåvirkningen. Et fokusområde på Institutt for bygg- og energiteknikk innenfor dette feltet er smarte materialer. Smarte materialer kan defineres som høyst tekniske materialer som responderer intelligent til miljøet rundt samtidig som de er mottakelige og interaktive. På et bredere nivå kan man inkludere avanserte, teknologiske materialer som er optimalisert for bruksområdet. I denne sammenheng vil vi betrakte smarte materialer som er brukt innenfor konstruksjonsteknikk. Dette kan involvere studiet av ukonvensjonelle materialer som «shape memory alloys» som selv-følende betong og smart huder, men også teknologiske eller funksjonelt graderte materialer, eller til og med 3D printede/additivt fremstilte materialer. Potensialet ved å bruke element- og material modellering sammen med kunstig intelligens og maskinlæringsmetoder vil bli undersøkt. Ved bruk av «reality gap» og «data mining» algoritmer, kan vi utvikle en fundamental forståelse av oppførselen til smarte eller avanserte materialer ved hjelp av virkelige og virtuelle laboratorie-tester.

Hovedveileder blir Professor Aase Reyes, Institutt for bygg- og energiteknikk.

Stillingens hovedoppgaver

Stillingen gjelder for en periode på tre eller fire år. En fire-års periode inkluderer 25% pliktarbeid (undervisning, lab eller veiledning ved instituttet). PhD stillingen forutsetter opptak til fakultetets PhD program. Kandidater som søker om fire-års stilling må også vise til gode pedagogiske evner og en interesse for undervisning og veiledning.

Du må ha

 • Mastergrad i konstruksjonsteknikk eller andre relevante områder (maskin eller marine konstruksjoner) med 120 ECTS eller ekvivalent med gjennomsnittskarakter A eller B innenfor en karakterskala A-E bestående karakterer, og bachelorgrad innenfor samme fagområder med gjennomsnitt C eller bedre.
 • Utmerket skriftlig og muntlig engelsk.

Kandidater som alt har en PhD-grad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke.

Vi ser etter søkere med

 • motivasjon og potensial for innsats innenfor forskning
 • utmerkede kommunikasjonsevner og evne til å samarbeid i grupper under veiledning
 • evne til å arbeide selvstendig, systematisk, ta initiativ, planlegge, utforme og styre eget arbeid

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i regionen, og alle kvalifiserte ønskes velkommen til å søke. Vi bestreber å utvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass, og tilrettelegge arbeidsplassen om nødvendig. Du er også velkommen til å søke dersom du har perioder hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknaden

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

 • Søknadsbrev, hvor motivasjon for søknaden og en kort oversikt over kvalifikasjonene, teknisk kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som gjør deg til en attraktiv kandidat for en vellykket og produktiv utførelse av dette arbeidet.
 • CV og kopier av vitnemål/attester inkludert alle karakterer.
 • Kopi av MSc avhandling
 • Et motivasjonsbrev det du begrunner hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, forhold til kandidaten og telefonnummer).
 • Kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden kvalifiserer til: https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_en
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-land.
   o Søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).
På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

  • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
  • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Alle disse dokumentene må lastes opp. Originale dokumenter og gyldig pass må presenteres hvis du blir innkalt til intervju. OsloMet utfører dokumentkontroll for å evaluere kandidatene og sikre rettferdig behandling. Alle søknadsdokumenter må være på engelsk.

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Vi kan tilby

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheten til å samarbeide med produktive forskere i en interdisiplinær setting
 • muligheten til å delta i forskjellige internasjonale forskningsnettverk
 • et dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver innenfor et område med vesentlig utvikling
 • gunstige pensjonsbetingelser med statens pensjonskasse
 • gode velferdstiltak for ansatte
 • arbeidssted i Oslo sentrum med mangfoldig kulturtilbud

Annen informasjon


Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Professor Aase Reyes, aase.reyes@oslomet.no , +47 67 23 67 62
 • Hvis du har tekniske spørsmål om opplasting av søknad, kontakt HR avdelingen HRTKD@oslomet.no

Lønn for stillingen er i samsvar med lønn for statlige ansatte, stillingskode 1017 stipendiat. Lønn NOK 482 200, lønnstrinn 54. Ved lov er 2% av lønnen trukket fra for Statens Pensjonskasse.


Søknadsfist: 25.02.21
Ref.: 21/01020Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn NOK 482 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01020
Kontakt
 • Aase Reyes, +47 67 23 67 62
Publisert 28.01.2021
Søknadsfrist 26.02.2021

Tillbaka till lediga jobb