Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Professor innen helsevitenskap

Ved Institutt for fysioterapi er det ledig 50 % - stilling som professor innen helsevitenskap med tiltredelse snarest mulig.

Vi ønsker deg som har solid erfaring fra forskning og klinisk arbeid knyttet til fagområdet medisin og helsefag. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i forskning som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Instituttet har utstrakt forskningsvirksomhet og flere aktive forskningsgrupper, tilbyr Bachelor i fysioterapi og starter opp fem spesialiseringer innen master i helsevitenskap høsten 2021.

Les mer om fakultetet og instituttet på vår nettside.
Les mer om instituttets forskningsgrupper.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • ha en sentral rolle i forskning og formidling av forskningsresultater innen medisin og helsefag med relevans for psykomotorisk fysioterapi
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og bidra til å søke midler til ekstern finansiert forskning
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • ha en sentral rolle i videreutvikling og drift av masterprogrammet i helsevitenskap, spesialiseringen psykomotorisk fysioterapi
 • undervise og veilede bachelor- og masterstudenter tilknyttet Institutt for fysioterapi og ved fakultetets ph.d.-program.
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • professorkompetanse innen helsevitenskap
 • helsefaglig utdanning innen, for eksempel, fysioterapi, medisin og psykologi
 • relevant doktorgrad
 • erfaring med nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk
 • erfaring med ledelse av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • erfaring med faglig ledelse
 • kunne vise til resultat med å innhente ekstern forskningsfinansiering

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av våre retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Følgende kvalifikasjoner vektlegges:

 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid av nyere dato (siste seks årene) som er relevant for stillingen
 • erfaring med humanistisk orientert helsefaglig forskning som er relevant for fysioterapifaget
 • forskningsmetodisk bredde
 • erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå (bachelor-, master- og ph.d.-nivå)
 • erfaring med- og interesse for tverrfaglig arbeid
 • vise til god kontakt med og oversikt over praksisfeltet, inkludert fysioterapi generelt og psykomotorisk fysioterapi spesielt
 • god digital kompetanse

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge opp faglige fellesskap, har pedagogiske evner og er opptatt av nytenkning og innovasjon innenfor utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • resultatbasert FoU-tid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, dvs. kroner 704 900 – 906 000 per år full stilling (ltr.75 -84). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Karin Hesseberg, 92667472, Karin.Hesseberg@oslomet.no
 • instituttleder Hege Bentzen, 90950579, Hege.Bentzen@oslomet.no

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Søknadsfrist: 21.12.20
Ref: 20/09199

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kroner 704 900 – 906 000 per år full stilling (ltr.75 -84)
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/09199
Kontakt
 • Karin Hesseberg, 92667472
 • Hege Bentzen, 90950579
Publisert 20.11.2020
Søknadsfrist 21.12.2020

Tillbaka till lediga jobb