Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen “Aldring, helse og velferd”. Les mer om forskningsgruppen via lenken.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultetet har to ph.d.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. 

Forskningsfelt.

Menopausen er en viktig hendelse i kvinners liv. Alder ved menopause er en indikator for varighet av eksponering for kvinnelig kjønnshormon gjennom livet, og høy menopausealder er assosiert med økt risiko for hormonrelaterte kreftformer som bryst- og endometriekreft. Vi vet også at en stillesittende livsstil kan påvirke menopausealder og utvikling av kreft. Derimot vet vi lite om hvordan livsstil og menopausealder interagerer når det gjelder utvikling av hormonrelaterte kreftformer. Kunnskap om slike komplekse sammenhenger vil øke forståelsen av årsaker og mekanismer for disse sykdommene, og åpne muligheter for forebygging og behandling for dagens kvinner og senere generasjoner av kvinner.

I dette prosjektet vil ph.d. -stipendiaten få tilgang til spørreskjemadata fra over 500 000 kvinner i Mammografiprogrammet (2006-2015). Disse dataene er koblet til informasjon om kreft i Kreftregisteret. Datakilden er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng fordi den inneholder informasjon om livstil fra ungdomsår til voksen alder, detaljer om reproduktive faktorer og om utvikling av kreft. Ph.d. -prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet, Kvinneklinikken, Ahus og Kreftregisteret, og ph.d. -stipendiaten vil samarbeide tett med erfarne forskere fra disse institusjonene.

Med dette som bakgrunn utlyser forskningsgruppen “Aldring, helse og velferd” en stipendiatstilling knyttet til prosjektet “Lifestyle across the life course and health outcomes at an advanced age: does age at menopause matter?” 

Kvalifikasjoner og vilkår.

Vi søker deg som har

 • mastergrad (120 stp./ECTS) eller tilsvarende innen helsefag, medisin eller statistikk
 • gode kunnskaper innen kvantitativ forskningsmetode
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier her: https://ansatt.oslomet.no/opptak-phd-program-hv.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

Relevant forsknings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt, og det er en fordel om du har erfaring med publisering av akademiske artikler og deltakelse på internasjonale seminarer eller konferanser.

Ønsket kompetanse og nødvendige egenskaper:

 • kunnskap og interesse for kvinners livsstil og helse gjennom livsløpet
 • kunnskap i statistikk, epidemiologi og dataanalyse er en fordel
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • faglig engasjement og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger.

For nærmere informasjon om stillingen og prosjektet, kontakt:

 • førsteamanuensis Elisabeth K. Bjelland, epost: elibjell@oslomet.no,
  tlf. 67236309 / 92238389

For ev. spørsmål om registering av søknad, kontakt turi@oslomet.no.
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no.

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, med startlønn kr. 479 600,- per år (ltr. 54) som følger gjeldende lønnsstige for stipendiater.

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester
 • et motivasjonsbrev det du begrunner hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • liste over eventuelle egne publikasjoner

Utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her: https://www.nokut.no/en/about-nokut/international-cooperation/diploma-supplement/.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:   10.12.20  

Ref: 20/09987

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn startlønn kr. 479 600,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/09987
Kontakt
 • Elisabeth K. Bjelland, tlf. 92238389
Publisert 04.11.2020
Søknadsfrist 10.12.2020

Tillbaka till lediga jobb