Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

OsloMet er i ferd med å bygge opp en av landets beste sykepleierutdanninger og et ledende kompetansemiljø innen sykepleierens fagområder. Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen barnesykepleie. Stillingen er ledig omgående og er tilknyttet mastergradsstudium og videreutdanning i barnesykepleie. Oppgaver innenfor andre områder ved utdanningen må kunne påregnes.

Vi ønsker deg som er ambisiøs på studenters vegne, som trives med undervisning, veiledning og forskning og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss, vil du få 35 % forskningstid.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede på videreutdanning-, master- og ph.d.-nivå, og følge opp
  barnesykepleierstudenter i praksis
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid innen barnesykepleie
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • kontakt med yrkesfeltet
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på førstestillingsnivå
 • relevant klinisk erfaring innen barnesykepleie
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk
 • god digital kompetanse

For førsteamanuensis kreves doktorgrad eller tilsvarende.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år jmf. Universitets- og høyskoleloven §6-5 (1).

Vi vil legge vekt på

 • videreutdanning i barnesykepleie
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring fra høgskole-/universitetsnivå
 • pedagogiske evner
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • evne til å møte studentene som ansvarlige deltaker i egen læring
 • god evne til å inspirere og veilede kandidater og kollegaer

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via epost, soca@oslomet.no.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerendefag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 532 300-691 400 pr. år/ 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Anders Aasland, telefon +47 67 23 65 73, e-post: anders.aasland@oslomet.no
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post: soca@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.


Søknadsfrist: 08.11.20
Ref: 20/05003

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarlig
Lønn Kr 532 300-691 400/ kr 456 400-594 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/05003
Kontakt
 • Anders Aasland, +47 67 23 65 73,
Publisert 07.10.2020
Søknadsfrist 21.11.2020

Tillbaka till lediga jobb