Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det en ledig fast stilling som Universitetslektor i teknologiledelse og innovasjon. Startdato er 1. januar 2021.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar 

 • Undervisning, veiledning og sensur i emnet Teknologiledelse, og andre emner relatert til innovasjon, entreprenørskap og forretningsforståelse
 • bidra til utvikling av emner på bachelornivå
 • bidra til utvikling av emner og kurs innenfor OsloMet sin satsing på etter- og videreutdanning
 • faglig-administrative oppgaver

 

Kvalifikasjonskrav 

 • Mastergrad i teknologiledelse eller et nært relatert felt, for eksempel innovasjon, entreprenørskap, digitalisering, organisasjon og ledelse
 • erfaring- og undervisningskompetanse i teknologiledelse, innovasjon, entreprenørskap og digitalisering
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, eller et skandinavisk språk
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

 

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på

 • pedagogiske evner og undervisningserfaring
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • interesse for å bygge utdanningsprogrammer av høy kvalitet, og for å utvikle egne ferdigheter i undervisning og veiledning, samt interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • Kompetanse innen, markedsføring, bedriftsøkonomi, prosjektledelse, ledelse, strategi og organisering vil telle positivt, men er ikke påkrevd. Det er en fordel om du har kjennskap til teknologi- eller ingeniørfaglige emne(r).

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Søknadsprosess 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • annen relevant dokumentasjon.

 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no

 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs kroner 456 400-594 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         20.10.2020

Ref:                      20/07884

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn NOK 456 400-594 400 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/07884
Kontakt
 • Laurence Habib, + 47 67 23 86 57
Publisert 22.09.2020
Søknadsfrist 20.10.2020

Tillbaka till lediga jobb