Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i ortopediingeniørfag fra 01.04.2020. Ortopediingeniørutdanningen er en nasjonal utdanning og utdanner kandidater til hele Norge.  Det er stor etterspørsel etter ortopediingeniører, og fagmiljøet ved OsloMet har hatt økende utdannings- og forskningsaktivitet de siste årene. 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervise og veilede i teori, ferdighetstrening og praksis innen ortopediingeniørfaget undervisning og veiledning på både bachelor, master og ph.d.
 • utvikle, gjennomføre og evaluere emner
 • styrke forskningsaktiviteten innen fagområdet gjennom forskning, publisering og formidling
 • bidra aktivt for å skaffe eksterne forskningsmidler sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i praksis, utdanning og forskning innen fagfeltet

Kvalifikasjonskrav:

 • utdanning på ph.d.-nivå. 
 • autorisasjon som ortopediingeniør
 • dokumentert erfaring med undervisning/veiledning
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner

Stipendiater som er i sluttfasen av sin ph.d. oppfordres til å søke. Dersom det  ikke melder seg kvalifiserte søkere på førsteamanuensisnivå, vil søkere med  kompetanse som universitetslektor med ønske om en utvikling i akademia, bli vurdert.

Søker må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil være en fordel med

 • erfaring med digitale læringsmetoder
 • kompetanse fra tverrprofesjonell læring og samarbeid

Vi vil legge vekt på

 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene.
 • erfaring med forskningsnettverk
 • evne til å skaffe prosjektfinansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • faglig engasjement og evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • god formidlingsevne
 • initiativrik og fleksibel

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering
Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til akademisk utvikling og deltakelse i forskningsgruppe
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 som førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs. kroner 532 300 – 691 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Mona Dahl, telefon +47 47287141

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:     10.3.2020

Ref: 20/01310

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/01310
Publisert 05.02.2020
Søknadsfrist 10.03.2020

Tillbaka till lediga jobb