Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap, søker ny medarbeider til ettårig midlertidig stilling som førsteamanuensis i atferdsanalyse og/eller psykologi.

Stillingen vil inneholde 75% undervisningsoppgaver og 25% faglig utvikling/administrasjon. Undervisningsoppgavene vil være knyttet til alle utdanningsprogram ved instituttet, men i hovedsak til bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • undervisning
 • emneansvar
 • sensur og utvikling av vurderingsgrunnlag
 • oppgaveveiledning (herunder bacheloroppgaver)
 • bidra til videreutvikling av utdanningsprogrammet i henhold til planer lagt på bakgrunn av ekstern evaluering

Du må

 • ha ph.d.-grad innen atferdsanalyse og/eller psykologi
 • ha erfaring med undervisning, undervisningsplanlegging, veiledning og sensurering
 • beherske norsk/skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • beherske kvantitativ metode

Du bør ha

 • erfaring med praktisk anvendelse av atferdsvitenskap
 • dokumentert pedagogisk utdanning eller erfaring
 • erfaring med digitale læringsverktøy

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper.  

Vi vil vektlegge at du

 • er fleksibel og tilgjengelig
 • har gode samarbeidsferdigheter og er lydhør
 • jobber kunnskapsbasert
 • er innovativ og uredd
 • er interessert i bruk av ny teknologi

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • et internasjonalt, inkluderende og faglig ambisiøst arbeidsfellesskap med gode muligheter for egenutvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 som førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs. kroner 532 300 – 691 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering
Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Anne Bakke, tlf. 67236418, mobil 91515849
 • instituttleder Magne Arve Flaten tlf. 67236779

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist:   23.2.20

Ref: 19/12943

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo og Kjeller v/Lillestrøm
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/12943
Kontakt
 • Anne Bakke, tlf. 67236418, mobil 91515849
 • Magne Arve Flaten, tlf. 67236779
Publisert 05.02.2020
Søknadsfrist 23.02.2020

Tillbaka till lediga jobb