Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vi har en visjon om å bli et av landets beste sykepleierutdanninger innen 2024 og å bygge et ledende kompetansemiljø innen flere fagområder på vårt nye universitet.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker én medarbeider som førsteamanuensis/førstelektor i midlertidig stilling tilknyttet fagområdet akutt og kritisk syke. Stillingen har varighet til 31.10.22 og det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Instituttet skal omorganiseres og starter med ny programplan for sykepleierutdanningen høsten 2020. Det betyr at året som kommer vil være preget av arbeid med ny programplan og etablering av ny organisering. Samtidig skal vi ivareta høy utdanningskvalitet for nåværende studenter. Derfor søker vi en kvalifisert person som vil bidra til stabilitet i veiledning og undervisningsaktivitet for studenter, og som vil være en støttespiller for kollegaer i en tid som preges av endring.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 7 forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater. I fjor ble det publiserte 196 forskningsartikler på instituttet. Fakultet for helsevitenskap har to Ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse. Forskning og utdanning henger tett sammen og vi ønsker søkere som trives både med å utvikle og drive forskningsprosjekter, samt bidrar til både forskningsbasert og praksisnær utdanning. Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss, vil du få 35 % forskningstid.

Lenke til forskningsstrategien vår finner du her.

OsloMet har studiested på Kjeller, Pilestredet og i Sandvika. Arbeidssted vil fortrinnsvis være ved studiested Kjeller, men undervisning og veiledning ved alle tre studiesteder kan bli aktuelt.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstestillingskompetanse, vil det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervise og veilede i hele utdanningsløpet på sykepleie, men primært på bachelornivå
 • veilede studenter i praksis, i studiegrupper og i simulerings- og ferdighetsenheten (SF)
 • vurderingsordninger og legge til rette for læringsaktiviteter i bachelorutdanningen i sykepleie
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon
 • utvikle studentaktive læringsformer
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet

Undervisning og veiledning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt. 

Kvalifikasjonskrav:

 • Ph.D.- grad innen fagområde akutt og kritisk syke
 • relevant mastergrad og bachelor sykepleie
 • relevant kompetanse og erfaring innen akutt og kritisk syke
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk og engelsk

Vi vil legge vekt på:

 • nyere klinisk erfaring i spesialisthelsetjenesten
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høgskole-/universitetsnivå
 • erfaring med å bruke digitale undervisningsverktøy

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som har

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god evne til å inspirere og veilede kandidater og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • evne til å være løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • evne til å møte studentene som ansvarlige deltaker i egen læring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Liste over vitenskapelig arbeider
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen på soca@oslomet.no.

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger
For spørsmål om stillingene ta kontakt med studieleder:

 • Kjersti Sortland, kjersti.sortland@oslomet.no, tlf. 67236541

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, kr. 532 300 – 691 400 per år (ltr. 60-74), eller stillingskode 1009 universitetslektor, lønn kroner 456 400-594 400 (ltr. 51-66). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 01.12.19

Ref: 19/11405

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn førsteamanuensis/førstelektor kr 532 300 – 691 400, universitetslektor kr 456 400-594 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/11405
Kontakt
 • Kjersti Sortland, 67236541
Publisert 08.11.2019
Søknadsfrist 01.12.2019

Tillbaka till lediga jobb