Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid utlyser stilling som professor for å styrke fagmiljøet i etisk forskning.

Vi søker personer med doktorgrad og kvalifikasjoner i kunnskapsområder sentralt i klinisk etikk.  Til stillingen ligger oppgaver knyttet til masterstudiet Sykepleie –  klinisk forskning og fagutvikling.

Det forventes at du bidrar til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studier og forskning. En viktig strategisk satsing er behovsidentifisert, praksisnær forskning for å bedre pasientenes/brukernes helse.

Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogram og det er stor forskningsaktivitet ved instituttet med syv etablerte forskningsgrupper.

Vi ønsker en ambisiøs og motivert medarbeider som vil bidra til å styrke det vitenskapelige og pedagogiske arbeidet ved fakultetet gjennom engasjement i forskning og utvikling av fagmiljøenes forsknings- og undervisningskompetanse.  

Fagmiljøene og organisasjonen har spennende oppgaver knyttet til utdanning og organisering. Arbeid ved alle utdanningens tre studiesteder og på alle utdanningsnivå må påregnes, men arbeidssted vil fortrinnsvis være ved campus i Pilestredet. 

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

 Oppgaver som ligger til stillingen

 • søke forskningsmidler, initiere og drive forskning av høy kvalitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i utdanningen
 • veilede og tilrettelegge for undervisning med studentaktive læringsformer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå
 • bidra i utvikling av fakultetets og instituttets faglige virksomhet, nasjonalt og internasjonalt

 Vi søker deg som har

 • kvalifikasjoner som professor i kunnskapsområder sentralt for klinisk etikk
 • erfaring med å innhente forskningsmidler, ledelse og gjennomføring av forskningsprosjekt
 • nasjonal og internasjonal erfaring med forskning og kan vise til et bredt forskningsnettverk
 • evne og vilje til tverrfaglighet og bruk av ulike vitenskapsteoretiske og metodiske tilnærminger
 • interesse for pedagogisk utvikling med digitale og studentaktive læringsformer
 • god formidlingsevne og evne til å motivere og veilede kandidater og kolleger
 • gode samarbeidsevner, motivasjon og ambisjoner på andres vegne
 • evne og vilje til omstilling i endringsprosesser

Behersker du ikke norsk/annet skandinavisk språk, må du tilegne deg språket i løpet av de tre første årene av ansettelsen.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk basiskompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for slik kompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, §1-2

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig samarbeid og gjensidige forpliktelser
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen.

Dokumentene som lastes opp, må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Elisabeth Wille, tlf.: 67 23 61 61, 48 26 51 56 epost: eliwi@oslomet.no
 • Programansvarlig, professor Ellen Karine Grov, tlf.:67236378, epost: ellgro@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: kode 1013 professor kr 695 500,- - 893 900,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 2.6.19

Ref:      19/04133         

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 32, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/04133
Kontakt
 • Studieleder Elisabeth Wille, 67 23 61 61, 48 26 51 56
 • Professor Ellen Karine Grov, 67 23 63 78
Publisert 10.05.2019
Søknadsfrist 20.06.2019

Tillbaka till lediga jobb