Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

OsloMet er i ferd med å bygge opp landets beste sykepleierutdanning - Vi behøver dermed ledende kompetansemiljøer innenfor flere fagområder på vårt nye universitet. Vil du lede arbeidet med å utvikle fagområdet ferdighetslæring og simulering?


Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) søker en professor med kompetanse innen fagområdet ferdighetslæring og medisinsk simulering for å styrke forskning og utdanning innen dette fagområdet.  

Ved hjelp av ferdighetslæring og medisinsk simulering kan studenter trene på relevante og utfordrende situasjoner gjennom iscenesatte hendelser fra klinisk arbeid i et risikofritt miljø. Det bidrar til styrket kvalitet og økt pasientsikkerhet i heletjenesten. Forskning og utdanning henger tett sammen og vi ønsker deg som trives både med å utvikle forskningsprosjekter og som bidrar til forskningsbasert og praksisnær utdanning.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med syv forskningsgrupper. Denne stillingen vil styrke forskningsgruppen læring og samhandling.

Stillingen innebærer et tett samarbeid med helsefagutdanningene på bachelornivå, videreutdanninger og masternivå. Du vil få ansvar for undervisning og forskning innenfor ferdighetslæring og medisinsk simulering og dette omfatter også egen forskning og veiledning av studenter. Du må være nysgjerrig og interessert i kollegaers arbeid og være ambisiøs på studenters vegne. Søkeren må finne interesse i ulike vitentilnærminger og metodetilfang, reflektere en uavhengig forskningsprofil og ha evne til å adressere nye problemområder. Det forutsettes undervisning og veieldningserfaring på master og doktorgradsnivå. Søker må være proaktiv til å ta i bruk ulike digitale læringsressurser. Villighet til å bidra i å styrke kollegiets kompetanse vektlegges.

Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studier og forskning. En viktig strategisk satsning er behovsidentifisert og praksisnær forskning som kan føre til forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • initiere og drive forskning av høy kvalitet og akademisk bredde innen fagområdet, publisere og formidle forskningsresultater
 • søke eksterne forskningsmidler
 • bidra i utvikling av fakultetets og instituttets faglige virksomhet nasjonalt og internasjonalt
 • kvalitetssikring av læringseffekter og utbytte av ferdighetstrening og medisinsk simulering
 • planlegging, undervisning og veiledning av studenter i ferdighetstrening og medisinsk simulering
 • medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon
 • initiere/utvikle nye modeller for ferdighetstrening og medisinsk simulering også i samarbeid med praksisfeltet
 • styrke kollegiets kompetanse innen fagområdet


Undervisning og veiledning i andre relevante fagområder på instituttet kan også være aktuelt.


Vi søker deg som har  

 • professorkompetanse og erfaring innen fagområdet ferdighetslæring og medisinsk simulering
 • erfaring med og evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter
 • relevant helsefaglig klinisk erfaring
 • undervisningskompetanse med erfaring fra undervisning og veiledning fra universitets/høgskolenivå
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.


Det er en fordel at du har 

 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmetoder og digitale verktøy i undervisningen
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og formidling av forskning

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som professor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi ønsker deg som

 • trigges av nye utfordringer og skaper engasjement hos studenter og kollegaer
 • gjennom naturlig autoritet og påvirkningskraft skaper lagfølelse, og får mennesker til å dra sammen
 • har evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • har evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • jobber strukturert, leverer resultater og har god rolleforståelse
 • nytenkende og opptatt av å utvikle ferdighetslæring og simulering


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt malin.larsen@oslomet.no.


Vi kan tilby deg

 • en utfordrende stilling med varierte arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon som har stor samfunnsmessig betydning
 • en hyggelig arbeidsplass som er moderne og mangfoldig
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med mulighet for faglig utvikling og deltakelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • en ny stilling med mulighet for være med på å utvikle ferdighetslæring og medisinsk simulering innen helsefagutdanninger ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Judith Schröder, telefon: 67236007, e-post: judith.schroder@oslomet.no
 • Instituttleder Unni Hembre, telefon: 916 07 114, unni.hembre@oslomet.no


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1013 Professor. Lønn kroner 695 500-893 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.


Søknadsfrist:    21.04.19

Ref:                 19/02131

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/02131
Kontakt
 • Judith Schröder, studieleder, 67 23 60 07
 • Unni Hembre, instituttleder, 916 07 114
Publisert 01.03.2019
Søknadsfrist 21.04.2019

Tillbaka till lediga jobb