Fakultet for helsevitenskap (HV), Fakultetsadministrasjonen HV, Seksjon for FoU

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Vil du bidra til at doktorgradskandidater får god bistand gjennom hele ph.d.-løpet?

I forbindelse med at en av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon, har vi en ledig vikariatstilling som førstekonsulent/rådgiver i forskningsadministrasjonen ved Fakultet for helsevitenskap. Vikariatet er ledig fra 01.02.2024 og har varighet på ett år.

Fakultet for helsevitenskap har per i dag to doktorgradsprogrammer; i atferdsanalyse og helsevitenskap. Vi har i overkant av 150 aktive ph.d.-kandidater og omtrent 20 disputaser i året. Den som ansettes vil bidra til oppfølging av ph.d.-kandidatene gjennom løpet, med et spesielt fokus på perioden fra innlevering av avhandling til gjennomført disputas. Du vil samarbeide tett med de andre ph.d.-rådgiverne på fakultetet. Den aktuelle stillingen er tilknyttet fakultetets seksjon for forskning og utvikling (FoU) som består av totalt åtte personer.

I tillegg til tett samarbeid med ph.d.-rådgiverne, vil stillingen også innebære samarbeid med prodekan, ph.d.-programmenes faglige ledere, fakultetets forskere/forskningsgrupper, stipendiater og ansatte i ulike administrative støttetjenester. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • praktisk bistand i forbindelse med innlevering av avhandling og disputas
 • oppgaver knyttet til oppfølging av ph.d.-kandidatene gjennom hele stipendiatperioden, inkludert praktisk gjennomføring av midtveisevalueringer
 • registrere/oppdatere informasjon i Felles Studentsystem (FS) og arkivsystemet Public 360
 • andre forskningsadministrative oppgaver

Seksjonen ivaretar en rekke oppgaver innen forskningsadministrasjon, inkludert søknadsarbeid, prosjektoppfølging, personvern i forskning og Cristin-arbeid. Andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen, avhengig av erfaring, interesse og kompetanse.

Vi søker deg som har

 • universitets- eller høgskoleutdanning
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på norsk og engelsk
 • god digital kompetanse
 • erfaring fra studieadministrativt arbeid eller annen relevant saksbehandlingserfaring.

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelorgrad. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

For ansettelse i stilling som rådgiver kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

kompensere for kravet om formell utdanning.

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra forskningsadministrativt arbeid
 • erfaring med ph.d.-administrasjon
 • erfaring med bruk av digitale systemer som Felles Studentsystem (FS) og P360.

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • arbeider nøyaktig og strukturert
 • har evne til å håndtere og organisere mange oppgaver samtidig
 • er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø og -fellesskap.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • en selvstendig og utfordrende stilling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • mulighet for hjemmekontor inntil to dager i uken.

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1408 førstekonsulent med lønnstrinn 45-54, det vil si kroner 466 600 – 532 200 per år eller 1434 rådgiver med lønnstrinn 55-66, det vil si kroner 540 500 – 646 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vi behandler kun søknader sendt inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremvis originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Mona Kolstø Otnæss, tlf. 67 23 61 67/ 40 86 18 46, mona-kolsto.otnass@oslomet.no
 • Rådgiver HR Sana Jafri, sajaf6419@oslomet.no

Søknadsfrist: 11. desember, 2023.

Ref. 23/07893

Ansettelsestype Vikar
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.02.2024
Lønn 1408 førstekonsulent kr 466 600 – 532 200 per år eller 1434 rådgiver kr 540 500 – 646 000 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/07893
Kontakt
 • Mona Kolstø Otnæss, 40861846
Publisert 20.11.2023
Søknadsfrist 11.12.2023
Logg inn og søk stillingen

Del lenker - Tips en venn

Tilbake til ledige stillinger