Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Ved Institutt for atferdsvitenskap er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis innen atferdsanalyse, stillingen tilhører Avdeling for atferdsvitenskap og psykologi. Ved avdelingen finner man Bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse, Mastergrad i atferdsvitenskap, Phd program i atferdsanalyse samt et knippe videreutdannelser.

Instituttet tilbyr i tillegg Bachelor i vernepleie. Instituttet har flere aktive forskningsmiljøer og er ledende innen fagfeltet atferdsanalyse i Europa både når det gjelder utdanning og forskning. Instituttet har undervisning både på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Les mer om Institutt for atferdsvitenskap og instituttets forskningsgrupper

Les mer om Fakultet for helsevitenskap  

Arbeidsoppgaver og ansvar

Stillingen innebærer å undervise og veilede på bachelor -og masternivå. Ved oppstart vil undervisningsoppgaver inkludere undervisning om ulike områder innen anvendt atferdsanalyse, inkludert Organizational Behavior Management (OBM). Videre innebærer stillingen å:

 • følge opp studenter i praksis
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle forskningsresultater til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad i atferdsanalyse eller tilsvarende
 • dokumentert erfaring med arbeid innen anvendt atferdsanalyse, i praksis og/eller innen forskning
 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitets-/høgskolenivå
 • vitenskapelig publisering innen anvendt atferdsanalyse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk samt norsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i norsk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Som søker må du dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i forhold til OsloMets retningslinjer:

Retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på 

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • omfattende kjennskap til og/eller erfaring med praktisering av ulike typer anvendt atferdsanalyse, slik som tidlig intervensjon for barn med autisme, OBM, intervensjoner i skole, læringsbasert rusbehandling, m.m.

Personlige egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig med forskning -og undervisningsoppgaver
 • evne til godt samarbeid med kolleger og fagmiljø
 • engasjerende formidler av fag
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • faglig utvikling innen et av Europas ledende forskningsmiljøer innen atferdsanalyse
 • tid til forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som førsteamanuensis kode 1011, ltr. 60-74 kr. 553.500 – 714.000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsleder, Christoffer Eilifsen, tlf. 67236441
 • Instituttleder, Johannes Gjerstad, tlf. 40857057

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Hanne Christensen Eckholm e-post: haeck@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:  20. mars 2023

Ref:                 23/00498

 

 

 

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så raskt som mulig
Lønn 553.500 - 714.000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00498
Kontakt
 • Christoffer Eilifsen, 67236441
 • Johannes Gjerstad, 40857057
Publisert 31.01.2023
Søknadsfrist 22.03.2023

Tilbake til ledige stillinger