Universitetsbiblioteket

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vil du lede et av Norges største bibliotek?  

Universitetsbiblioteket har en viktig rolle for hele OsloMet, både for ansatte og studenter. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket utvikle og tilby informasjonsressurser og tjenester av høy kvalitet, som bidrar til å styrke kjernevirksomhetens forskning, utdanning og formidling. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfrastruktur og har blant sine fremste oppgaver å bidra til at OsloMet når sine mål på dette området.

Biblioteket er også en sentral ressurs for studentene, en pådriver for utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet og avgjørende for hvordan læringsformer og formidling blir ivaretatt på nye arenaer. Biblioteket har 74 ansatte fordelt på fire bibliotek, digitale tjenester og administrasjonen. OsloMet søker en bibliotekdirektør som sammen med fagmiljøene og øvrige tjenester ønsker å utvikle Universitetsbiblioteket videre. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å sørge for strategisk utvikling av biblioteket inn mot framtidens behov for studenter og ansatte
 • å ha et overordnet ansvar for at biblioteket skal utvikle gode servicetilbud til studenter og ansatte, inkludert digitale tjenester
 • å utvikle nettverk med andre tilsvarende institusjoner, nasjonalt og internasjonalt
 • personalansvar for bibliotekets ansatte
 • å bidra til strategisk utvikling av bibliotekets tjenester i tett samhandling med fagenhetene, øvrige enheter i fellesadministrasjonen og universitetets øverste ledelse
 • å representere universitetet på bibliotekfaglige arenaer nasjonalt og internasjonalt
 • samarbeid med øvrige aktører i sektoren

Vi søker deg som har

 • relevant erfaring fra fag- og forskningsbibliotek
 • høyere utdanning på minimum master-/hovedfagsnivå
 • solid ledererfaring
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk (minimum B2-nivå) og på engelsk.

Vi ønsker deg som 

 • er målrettet og strukturert i din tilnærming til oppgaver
 • tenker og handler analytisk og strategisk
 • er løsnings- og resultatorientert
 • evner å lede og motivere medarbeidere
 • har gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • faglig utvikling, ansvar og påvirkning på strategisk viktige bibliotekfaglige områder 
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid, mulighet for noe hjemmekontor og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du din utdannelse fra Norge kan dine vitnemål hentes fra Vitnemålsportalen.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Per Martin Norheim-Martinsen, viserektor Forskning og utvikling, mobil +47 45033444 

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorrådgiver Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 93 46 81 68 eller rekrutteringsrådgiver Maiken Mikalsen Øsleby, mobil + 47 951 65 314, begge i Jefferson Wells Executive.

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1060 Avdelingsdirektør, lønnstrinn 82-86, dvs. kroner 888 200-994 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatte loven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:          27 november, 2022

Ref:                     22/07623

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 888 200-994 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 22/07623
Publisert 28.10.2022
Søknadsfrist 27.11.2022

Tilbake til ledige stillinger