Faculty of Technology, Art and Design, Department of Computer Science

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Ved Institutt for Informasjonsteknologi har vi ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis innen fagområdet cybersikkerhet. Stillingen er ledig fra 01.08.2024.

Instituttet er i en periode med økende aktiviteter i flere fagområder, deriblant cybersikkerhet. Instituttet videreutvikler sin studieportefølje og starter til høsten opp en ny spesialisering i cybersikkerhet, innen masterprogrammet Anvendt data og informasjonsteknologi (ACIT), for å møte økende etterspørsler fra samfunnet for denne type kompetansenVi søker en innovativ, kreativ og ansvarsfull kandidatsom som evner å bidra til undervisning, forskning og utvikling innen cybersikkerhet, med fokus på informasjonssikkerhet, data beskyttelse og personvern, politiske og samfunnsmessige implikasjoner av cybersikkerhet. Kandidaten skal vise engasjement i utvikling og innovasjon av relevante studieprogrammene, utvikle egne kurs og undervisningsinnhold, og samarbeide i forskning med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og PhD-nivå, eksempelvis innen  informasjonssikkerhet, personvern, sikkerhetspolicy, og andre emner innen cybersikkerhet
 • aktivt bidra til utvikling av studieprogrammene ved instituttet
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad (PhD) eller tilsvarende i et fagområde relevant for cybersikkerhet (f.eks. Informasjonssikkerhet, sikkerhetsarkitektur, mobilsikkerhet, teknisk personvern, sikkerhetsledelse, risikoanalyse) med datateknologi, informatikk eller lignende
 • dokumentert forskererfaring og vitenskapelige publikasjoner innenfor cybersikkerhet og relevante teknologier
 • god kunnskap og erfaring med arbeid i cybersikkerhet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på:

 • søkerens undervisningserfaring, pedagogiske egenskaper, og motivasjon for undervisning og veiledning på bachelor og masternivå
 • evne til å bygge miljø og nettverk, bygge forskningsprosjekter og demonstrere nytenking og innovasjon
 • evne til vitenskapsformidling og kommunikasjon via medier, offentlige foredrag og engasjement med samfunnet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk er en stor fordel

Vi ønsker deg som har

 • personlige egenskaper som fremmer et godt arbeidsmiljø
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til instituttets og OsloMets behov, inkludert evne til tverrfaglig samarbeid
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • god evne til å engasjere deg i faglig utvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis kr.615 700 – 745 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK).

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • kontaktinformasjon til 2 referanse
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Gruppeleder Boning Feng, tlf: 67 23 87 14, e-post: boning.feng@oslomet.no.

 

Søknadsfrist:    07.04.2024

Ref:                  24/07904

 

 

 

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/07904
Kontakt
 • Boning Feng, 67238714
Publisert 07.03.2024
Søknadsfrist 07.04.2024

Tilbake til ledige stillinger