Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Universitetslektor/ førsteamanuensis/ førstelektor – psykomotorisk fysioterapi 50%

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, søker ny medarbeider til fast stilling som universitetslektor/førsteamanuensis/førstelektor i 50% stilling fra 01.08.2020.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i (re)habilitering. Per i dag tilbys videreutdanninger innen fysioterapi til barn og unge, fysioterapi til eldre personer og psykomotorisk fysioterapi. Videreutdanningene er planlagt utviklet til studieretninger innen en master i helsevitenskap, med oppstart høst 2021.  Foreløpig siste kull med videreutdanningsstudenter blir tatt opp høst 2019, med avsluttende eksamen desember 2020. Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet, tre forskergrupper og to ph.d.-programmer.

Vi søker deg som er engasjert i å utvikle psykomotorisk fysioterapi som fagområde og profesjon og som ønsker å bidra inn i undervisnings- og utviklingsoppgaver innen dette feltet på instituttet. Vi ser det som en fordel om du kan kombinere stilling på OsloMet med klinisk virksomhet. 

Arbeidsoppgaver 

 • undervise og veilede studenter på videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, og senere de fagspesifikke emnene i masterutdanningen i psykomotorisk fysioterapi
 • sensurere og bidra til å utvikle vurderingsformer
 • bidra til å videreutvikle videreutdanningen til en masterutdanning
 • planlegge, koordinere og gjennomføre faglige og administrative oppgaver knyttet til studieprogram og emner
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet

Undervisning i andre relevante fagområder på bachelor- master- og videreutdanningsnivå ved instituttet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant mastergrad
 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • takstkompetanse A 9
 • nyere klinisk erfaring som psykomotorisk fysioterapeut
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra undervisning og veiledning innen fysioterapi
 • erfaring fra prosjektarbeid, fagformidling og publisering
 • erfaring fra tverrfaglig samarbeid og samhandling i ulike nivåer i helsetjenesten
 • kunnskap om regelverk og rammevilkår knyttet til selvstendig næringsdrivende fysioterapi

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ønskede egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig
 • interesse og engasjement for fagutvikling og profesjonalisering innen psykomotorisk fysioterapi
 • evne til å inspirere studenter og medarbeidere og bidra til å skape et godt faglig miljø
 • interesse for å utvikle undervisningsformer med en studentaktiv profil 

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr  

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Sakkyndig vurdering
Søkere som kvalifiserer til førstenivå vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Dersom du søker på stilling som førsteamanuensis eller førstelektor må du innen søknadsfristen laste opp søknaden og følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen, soca@oslomet.no 

Andre opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • studieleder Marianne Aars, epost: marianne.aars@oslomet.no, tlf. 67 23 55 01/ 934 12 066
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, soca@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1009 universitetslektor, lønn kr. 456 400-594 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad, CV, vitnemål og attester ved å benytte knappen ”søk her”.  Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 26.08.2019

Ref: 19/06479

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 01.08.2020
Lønn NOK 456 400-594 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/06479
Publisert 12.08.2019
Søknadsfrist 26.08.2019

Tilbake til ledige stillinger