Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Om stillingen

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har én ledig 3-årig åremålsstilling som stipendiat ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Profil

Digitalisering fører til omfattende endringer av dokumentasjons- og arkivprosessene i samfunnet. Prosessene krysser i større grad virksomhetsgrenser og grensene mellom offentlig og privat sektor. Informasjon gjenbrukes i flere prosesser, saksbehandling og tjenester automatiseres, og skillet mellom aktiv og bevart informasjon kan bli mindre tydelig. Selve tjenesteytingen og den faktiske virksomheten dokumenteres i stadig større grad, som betyr at det genereres større mengder data, inkludert data som ikke nødvendigvis faller inn under arkiv- og dokumentasjonsbegrepene.

En IKT-politisk målsetting (jf. Stortingsmelding nr. 27 2015–2016, «Digital agenda for Norge») er å se saksbehandling og tjenesteyting i større grad fra brukerens side.

Den overordnede problemstillingen i ph.d.-prosjektet er den brukerorienterte digitaliseringens betydning for dokumentasjons- og arkivprosessene. Søkere må utarbeide en prosjektskisse med forskningsspørsmål og metodeangivelse.

Den som tilsettes i stipendiatstillingen vil inngå i forskergruppen Metadatabaserte informasjonssystemer (METAINFO), som har jevnlige møter og seminarer der deltakerne presenterer egen forskning.

Normert stipendiatperiode er tre år.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • faglig engasjement

Det er en fordel at du har:

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • erfaring fra publisering av faglige arbeider og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser

Vilkår:

 • opptak til doktorgradsprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stipendiatstillingen
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse og forskningsprosjektets aktualitet og relevans for doktorgradsprogrammet og stipendiatstillingens faglige profil. Skissen skal skrives på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen skal være på maks 10 sider og følgende skal fremgå:

 • problemstilling, teori og metode
 • referanse til relevant kunnskap på området
 • fremdriftsplan

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et veletablert fag- og forskningsmiljø
 • en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter og seminarer
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, som tilsvarer kr. 479 600.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskissen
 • cv, attester og vitnemål (alle sider)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • relevante vitenskapelige arbeider
 • sammendrag av relevante publikasjoner/forskningserfaring

Hvis du vil søke på stillingen, legger du inn søknad og laster opp nevnte vedlegg ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen» nederst på siden. Ved behov for teknisk assistanse, kontakt Mette Sandberg på e-post mette.sandberg@oslomet.no.

Søknaden din vil ikke bli vurdert dersom ikke disse vedlegg er lastet opp. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søknadsfrist: 23.08.2019

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2020
Lønn Kr. 479 600
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/06650
Publisert 19.06.2019
Søknadsfrist 23.08.2019

Tilbake til ledige stillinger