Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Handelshøyskolen ved OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen ved OsloMet søker en førsteamanuensis i regnskap. Alle forskningsfelt innen regnskap er relevante. Det er åpent for at universitetslektorer også kan søke stillingen.

Handelshøyskolen er en del av Fakultet for samfunnsvitenskap. Den som vil bli ansatt vil inngå i faggruppen for finans og regnskap som i dag har 19 ansatte. Faggruppen er ansvarlig for undervisningen i alle emner innen bedriftsøkonomiske fag, regnskap og revisjon på Handelshøyskolen.

Les mer om våre forskergrupper

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å 

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt etter- og videreutdanninger
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • aktivt bidra med utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 Til stilling som førsteamanuensis kreves:

 • doktorgrad eller tilsvarende i regnskap eller relatert felt, som doktorgrad i finans eller finansiell økonomi
 • gode undervisningsevner og dokumentert relevant utdanningsteori og praksis for høyere utdanning
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk, men fremstillingsevne på et skandinavisk språk vil være en stor fordel og bli vektlagt

 Til stilling som universitetslektor kreves:

 • mastergrad i regnskap eller relaterte felt, som mastergrad i finans eller finansiell økonomi
 • gode undervisningsevner og dokumentert relevant utdanningsteori og praksis for høyere utdanning
 • arbeidserfaring innen regnskap og revisjon
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk, men fremstillingsevne på et skandinavisk språk vil være en stor fordel og bli vektlagt

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2. 

Det vil bli lagt vekt på

 • publiseringer i anerkjente internasjonale journaler og/eller dokumentert potensiale for fremtidige publikasjoner
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • relevant arbeidserfaring innen regnskap
 • beherske et skandinavisk språk
 • være statsautorisert revisor
 • kunne undervise i norsk regnskapslov
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy

Vi ønsker deg som har

 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Søkere uten relevant praktisk-pedagogisk utdanning forplikter seg til å gjennomføre OsloMets pedagogiske program.

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • fast stilling
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • muligheter til faglig utvikling
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur viklingsarbeid og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis kode 1011, ltr. 63 – 74 tilsvarende kroner 615 700 – 745 000 per år. Universitetslektor i kode 1009, ltr. 51 – 66 tilvarende 509 300 – 646 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider (fra de siste fem år), inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt stale.bie@oslomet.no.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Konstituert faggruppeleder Sturla Fjesme, telefon: (+47) 67 23 84 39, e-post: stufje@oslomet.no
 • Instituttleder Ingvild Reymert, telefon: (+47) 975 95 845, e-post: Tittel, navn, mobiltelefon:/e-post: ini@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn 2024
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/05913
Kontakt
 • Sturla Fjesme, +4767238439
 • Ingvild REymert, +4797595845
Publisert 08.09.2023
Søknadsfrist 08.10.2023

Tilbake til ledige stillinger