Faculty of Technology, Art and Design, Department of Computer Science

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr fire bachelorstudier, et årsstudium, et masterstudium og bidrar til to tverrfaglige doktorgradsprogrammer ved fakultetet. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er i stor grad involvert i tverrfaglige aktiviteter ved universitetet. Instituttet har om lag 100 ansatte og 1250 fulltidsstudenter.

Stillingsbeskrivelse

Institutt for informasjonsteknologi har en ledig stilling som postdoktor innen Quantum Computing (QC) for en periode på to år, med mulig forlengelse på ett år. Kandidaten vil være tilknyttet faggruppen Matematisk modellering ved instituttet, som arbeider innenfor det nye initiativet OsloMet Quantum Hub.

Quantum Computing (QC) er nå anerkjent som en fremvoksende disruptiv innovasjon med potensielt sterk innvirkning på samfunnet. QC har også et bredt spekter av fordeler for individuelle samfunnsborgere, ikke bare for kommersielle virksomheter. De samfunnsmessige implikasjonene av QC må vurderes av alle samfunnsmedlemmer, som de viktigste interessentene. Dermed er det et økende behov for å øke nivået av kvanteforståelse og bygge bro mellom samfunnet og kvanteteknologier. OsloMet Quantum Hub er planlagt å være hovedbidragsyteren til løsningen av dette problemet i Norge og det ledende nasjonale QC-miljøet, både innen utdanning, forskning og formidling.

Kandidaten vil være involvert i forskning som fokuserer på å utvikle metodikk for å løse problemer med anvendt kvanteberegning. Dette inkluderer implementeringer av kvantealgoritmer på eksisterende QC-plattformer med tilgjengelig skytjeneste, som D-Wave annealer og Rigetti gate-baserte prototyper (gjennom Amazon Bracket-tjenesten). I tillegg vil kandidaten være ansvarlig for vedlikehold, drift og realisering av eksperimenter på våre to kvantedatamaskiner (med henholdsvis to og tre qubits), begge basert på NMR-teknologi.

Hovedoppgaver

 • Forskning på anvendt kvanteberegning
 • Utføre eksperimenter på kvantedatamaskiner tilgjengelig via sky-baserte plattformer (som Amazon Bracket og IBM Quantum)
 • Utføre eksperimenter på OsloMets to NMR-baserte kvantedatamaskiner og være ansvarlig for deres vedlikehold
 • Delta i veiledning av masterstudenter
 • Formidle prosjektets resultater og resultater gjennom passende kanaler
 • Bidra til interaksjonen med medlemmer og partnere av OsloMet Quantum Hub

Krav til kvalifikasjoner

 • Du må ha fullført norsk doktorgrad i fysikk, anvendt matematikk eller informatikk, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er vurdert likeverdig med norsk doktorgrad
 • Erfaring innen kvanteberegning eller beregningsbasert kvantefysikk
 • Sterk bakgrunn innen vitenskapelig programmering
 • Gode evner til å kommunisere på engelsk – både skriftlig og muntlig

Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God erfaring innen én eller flere av følgende:
  • Vitenskapelig high-performance computing
  • Maskinlæring og AI
  • Teori om åpne kvantesystemer

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • Evne til å utføre selvstendig forskning
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Samarbeidsevne og gode kommunikasjonsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Ønsker du å søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av et sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • En plan på opptil to sider inkludert referanser som skisserer motivasjon, bakgrunn og hvordan du foreslår å gjennomføre forskningsideene til dette postdoktorprosjektet
 • CV (inkludert navn og kontaktinformasjon til minst to referanser)
 • Kopi av attester/vitnemål
 • Komplett publikasjonsliste
 • Inntil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, innsendt sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som fremhever artikkelens relevans for stillingens profil og en detaljert beskrivelse av søkerens bidrag til artikkelen
 • Et sammendrag av doktorgradsavhandlingen din
 • Dersom du venter på ph.d.-forsvar innen søknadstidspunktet: ett referansebrev PhD-veileder som angir kvaliteten på søkerens arbeid og ferdigheter.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden din skal bli behandlet. Dokumentene må enten være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises dersom du blir invitert til intervju. For å gi deg som kandidat en ordentlig vurdering og sikre rettferdig konkurranse vil OsloMet utføre en sjekk på innsendte dokumenter.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, vennligst ta kontakt via

hrtkd@oslomet.no.

Før innsending av søknadsdokumentene til ekspertutvalget vil alle søknader bli vurdert av fakultetet og søkere som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli sendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Vi kan tilby deg

 • En spennende mulighet til å jobbe på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • En mulighet til å bli en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk
 • Gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Flyttestøtte, kulturkurs og onboarding-tjenester
 • En arbeidsplass i Oslo sentrum – med mange kulturtilbud

OsloMets karriereside gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo.

Annen informasjon

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med lederne for OsloMet Quantum Hub:

 • Førsteamanuensis Sergiy Denysov, sergiyde@oslomet.no
 • Professor Sølve Selstø, solvese@oslomet.no

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i postdoktor i kode 1352, lønnstrinn 60 – 74 dvs. kroner 553 500 - 714 000 NOK per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ønsker du å søke på stillingen, gjør det via vår søknadsportal.

Alle søknader må sendes på engelsk eller skandinavisk språk.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søknadsfrist: 10.03.2023

Ref.: 23/00250

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00250
Kontakt
 • Sergiy Denysov, +4767236379
 • Sølve Selstø, +4767238685
Publisert 13.01.2023
Søknadsfrist 10.03.2023

Tilbake til ledige stillinger