Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig stilling som professor innen fagområdet psykisk helsearbeid.

Vi søker deg som vil bidra til å styrke det faglige-, vitenskapelige- og studentrettede arbeidet ved fakultetet.

Stillingen vil være knyttet til bachelor, videreutdanning og det tverrfaglige masterstudiet i psykisk helsearbeid. Det vil være aktuelt å samarbeide om forskning og utdanning med andre institutt ved HV og innen OsloMet generelt. Den som ansettes forventes også delta i utviklingen av fagmiljøenes forskningskompetanse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og det er etablert flere forskergrupper. Fakultetet har for tiden to p.hd. -programmer.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • forske og formidle forskningsresultater innen psykisk helse
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning
 • undervise på instituttets utdanninger, veilede studenter og sensurere oppgaver
 • undervise på fakultetets p.hd. -program, samt veilede p.hd. -studenter
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid med nye og etablerte samarbeidspartnere innen fagområdet
 • medvirke til å videreutvikle forskningsgruppen i psykisk helse og psykisk helsearbeid på instituttet/fakultetet
 • utvikle samarbeid på tvers av instituttene ved universitetet

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • professorkompetanse innen psykisk helsearbeid
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av eksternt finansierte prosjekter
 • erfaring med faglig ledelse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon og det er nødvendig at den som ansettes har vitenskapelig kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • teori og empiri om sykepleie, psykisk helsearbeid og behandlingsforskning
 • sykepleieetikk og teoretisk fundament for sykepleiepraksis
 • psykisk helsefremmende og forebyggende virksomhet
 • helsetjenesteforskning med vekt på psykisk helsearbeid
 • ledelse og organisering av psykisk helsearbeid
 • brukeres og pårørendes erfaringer med psykisk helse og psykiske helsetjenester

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse må dokumenteres. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på at du

 • har vist evne til å skaffe ekstern finansiering av forskningsprosjekt
 • leder eller inngår i nasjonale og internasjonale forskernettverk
 • har pågående forskningsaktivitet og nyere vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet psykisk helse
 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt
 • har klinisk erfaring og praksis fra psykisk helsearbeid
 • har erfaring med utvikling og bruk av digitale læringsformer

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi ønsker deg som

 • samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • er faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere
 • er løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • er initiativrik og fleksibel
 • har evne til å bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Din søknad vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

   • CV, attester og alle sider av vitnemål
   • liste over vitenskapelig arbeider
   • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt turi@oslomet.no

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig videreutvikling i et inspirerende utdannings- og forskingsmiljø
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013, professor lønnstrinn 75 - 84, dvs. kr. 704 900 -  906 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Marit Kirkevold, (+47) 67 23 58 59, Marit.Kirkevold@oslomet.no  
 • Studieleder Siv Skarstein, (+47) 67 23 61 84/ (+47) 48 17 92 18, siv.skarstein@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 19.3.20

Ref: 20/00937

 

Ansettelsestype Contrat de durée indéterminée
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/00937
Kontakt
 • Marit Kirkevold, 67235859/ 95766830
 • Siv Skarstein, 67236184 /48179218
Publisert 03.02.2020
Søknadsfrist 19.03.2020

Retour aux postes vacants