Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag har ledig et vikariat ved radiografutdanningen. Vikariatet er på 3,5 år og er ledig omgående. Vikariatet er for ansatt i åremålsstilling.

Radiografutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet er landets største radiografutdanning og har om lag 15 ansatte. Det drives utstrakt grad av forskning- og utviklingsarbeid ved utdanningen, og vi er en av utdanningene som har kommet langt når det gjelder digitalisering. Vi arbeider med studentaktive læringsformer ved alle emnene og har utviklet flere digitale læreverk.

Radiografutdanningen er opptatt av å være nyskapende både hva pedagogikk og radiografifaglighet angår. Vi har flere samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Våre studenter oppfordres til å ta et semester eller en praksisperiode utenlands og vi tar også imot studenter fra andre land i kortere og lengre perioder.

Radiografutdanningen ved OsloMet har tre moderne øvingslaboratorier – konvensjonell røntgen, mobilt røntgen, en CBCT og er i ferd med å bygge en liten klinisk sengepost. Øvingsavdelingen er godt egnet til realistiske simuleringer.

Vi søker en førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor med solid erfaring fra klinikken, innenfor konvensjonell radiografi og CT. Vi søker en som er opptatt av radiografifaget og som ønsker å være med å utvikle faget videre.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

 
Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Undervisning innenfor radiografifaget, der i blant anatomi og fysiologi
 • Emneansvar
 • Veiledning av studenter i ferdighetstreninger
 • Oppfølging av studenter i praksis.
 • Ta i bruk og utvikle nye digitale læreverk.


Vi søker deg som har

 • relevant utdanning, fortrinnsvis med ph.d
 • autorisasjon/godkjenning som radiograf i et europeisk land
 • mastergrad, fortrinnsvis innen radiografi eller pedagogikk
 • relevant arbeidserfaring
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig


Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring med digitale læringsverktøy
 • erfaring som radiograf innenfor konvensjonell radiografi og/eller CT

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner) i forbindelse med intervju.


Generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi ønsker deg som

 • er engasjert og motivert for å jobbe med studenter
 • er nysgjerrig og søker etter nye måter å løse radiografifaglige og pedagogiske utfordringer på
 • har stor arbeidskapasitet og er fleksibel
 • har gode samarbeidsevner, samtidig som du evner å jobbe selvstendig
 • har gode kommunikasjonsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Malin Larsen, malin.larsen@oslomet.no


Vi kan tilby deg

 • godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
 • muligheter for faglig utvikling
 • gode velferdsordninger og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
Studieleder Kari Gerhardsen Vikestad, 97 46 08 61

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, kr. 524 200-682 200pr. år eller som 1008 universitetslektor, kr. 449 400-586 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:    03.01.2019

Ref:                 18/11837

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

  

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 


Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11837
Kontakt
 • Kari Gerhardsen Vikestad, studieleder, 97 46 08 61
Publisert 05.12.2018
Søknadsfrist 03.01.2019

Retour aux postes vacants