Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for Grunnskole og faglærerutdanning er det ledig to 100 % midlertidige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i IKT og læring, digital kompetanse eller tilsvarende. Ansettelse gjelder for perioden 01.10.19 – 31.07.20.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
• undervise og veilede på bachelor- og masternivå og ev. etter- og videreutdanninger
• følge opp studenter i praksis
• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
• utføre faglig-administrative oppgaver
• aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
• aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav:
For førsteamanuensis kreves doktorgrad i pedagogikk rettet mot IKT og læring, digital kompetanse eller tilsvarende.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i pedagogikk rettet mot IKT og læring, digital kompetanse eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For universitetslektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i pedagogikk rettet mot IKT og læring, digital kompetanse eller tilsvarende.

Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller i et skandinavisk språk og engelsk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på:
• kjennskap til og erfaring i nettbasert undervisning, koding og programmering i skolen og undervisning i, om og med digitale verktøy fra grunnskole, videregående opplæring eller høyere utdanning
• god digital kompetanse
• undervisnings- og veiledererfaring
• pedagogiske evner
• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
• CV, attester og alle sider av vitnemål
• liste over vitenskapelig arbeider
• inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr:
• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
• et kreativt og inspirerende fagmiljø
• kontakt med mangfoldig studentgruppe
• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor eller 1009 universitetslektor. Lønn førstestilling fra kr 524 200,- til 682 200,- per år og for universitetslektor fra kr 449 400,- til 586 500,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.10.19
Lønn Førstestilling fra kr 524 200,- til 682 200,-, universitetslektor fra kr 449 400,- til 586 500,-.
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/06216
Kontakt
  • Steinar Brattenborg, e-post: steinarb@oslomet.no
  • Louise Mifsud, e-post: lomi@oslomet.no
Publisert 24.06.2019
Søknadsfrist 28.07.2019

Takaisin avoimiin työpaikkoihin