Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Handelshøyskolen ved OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen ved OsloMet søker 1–2 nye medarbeidere innenfor statsvitenskap/offentlig politikk og administrasjon i fast 100 % stilling. Den som ansettes vil inngå i faggruppen offentlig administrasjon og styring. Faggruppen har i dag 16 medarbeidere.

Faggruppen har ansvar for å sikre attraktiv, relevant og forskningsbasert undervisning på sitt fagområde på Handelshøyskolens bachelor- og masterprogrammer, etter- og videreutdanninger, og fakultetets Ph.D.-program. Stillingen vil i hovedsak ha arbeidsoppgaver ved for bachelorstudiet i administrasjon og ledelse, masterstudiet i offentlig administrasjon og styring og det erfaringsbaserte masterstudiet i styring og ledelse i offentlig sektor.

Den som ansettes i stillingen vil inngå i forskningsgruppen Organisering og styring i offentlig sektor. Faggruppens medarbeidere forsker på tematikk knyttet til offentlig politikk, administrasjon og styring, for eksempel kompleksitet i organisering og styring av offentlig sektor, reformer, politiske prosesser og virkemidler, samstyring, og digital transformasjon. Det forventes at den som ansettes bidrar i forskningsgruppesamarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt forskningsformidling. Videre forventes det at vedkommende deltar i søknadsskriving om forskningsprosjekter.

Den daglige arbeidsplassen vil være i Handelshøyskolens lokaler ved OsloMet, campus Pilestredet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning og veiledning på bachelor-, master- og PhD-nivå
 • aktivt bidra til utvikling av Handelshøyskolens undervisningsportefølje
 • forskning og utviklingsarbeid
 • delta i forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • formidling av forskningsresultater
 • faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

Rangering av søkere baserer seg på vitenskapelige meritter, og undervisningserfaring vektlegges sammen med personlig egnethet. Vurderingen vil legge vekt på publikasjoner fra de siste 5 årene, herunder fagfellevurderte arbeider i anerkjente publiseringskanaler. Den som ansettes må ha en faglig profil som er relevant for Handelshøyskolens utdanninger innen offentlig politikk og administrasjon.

Søkere må ha:

 • doktorgrad innen statsvitenskap/offentlig politikk og administrasjon eller tilsvarende
 • vitenskapelige publikasjoner som er relevante for den utlyste stillingen
 • relevant undervisningserfaring, gjerne fra erfaringsbaserte studier
 • god kunnskap om norsk/nordisk offentlig politikk, forvaltning og arbeidsliv
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk, men fremstillingsevne på et skandinavisk språk vil være en stor fordel og bli vektlagt
 • gode samarbeidsevner

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Søkere i sluttfasen av doktorgradsarbeidet kan søke. For å komme i betraktning må vesentlige deler av avhandlingen være publisert eller avhandlingen må være levert til vurdering. Søknaden bør vedlegge bekreftelse fra veileder eller instituttleder. En eventuell ansettelse er betinget av at avhandlingen er godkjent og forsvart.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • dokumentert vitenskapelig publisering i de siste fem årene, pågående forskningsaktivitet og potensiale for fremtidige publikasjoner
 • pedagogiske evner
 • erfaring med etter- og videreutdanning
 • egenskaper som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i form av prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste 
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider fra de siste fem år, inkludert doktorgradsavhandlingen
 • beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest relevante
 • to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

 Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • et godt arbeidsmiljø og motiverte kollegaer
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis i lønnstrinn 63–74, dvs kroner 615 700 – 745 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Professor, Åge Johnsen, 481 06 940
 • Instituttleder Ingvild Reymert, 975 95 845

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 2024
Lønn 615 700 – 745 000 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/05919
Kontakt
 • Åge Johnsen, +4748106940
 • Ingvild Reymert, +4797595845
Publisert 08.09.2023
Søknadsfrist 08.10.2023

Tilbake til ledige stillinger