Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Vil du undervise og forske ved landets største fysioterapiutdanning?


Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis fra 01.08.19.

Stillingen kan eventuelt deles i to 50% stillinger. Søkere som ønsker dette bes presisere det i søknaden.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet, og ved instituttet er det tre forskningsgrupper med stor aktivitet.

Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogram, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

Som førsteamanuensis hos oss vil du ha resultatbasert FOU-tid.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapi
 • undervisning og veiledning på masternivå og PhD-nivå må også påregnes
 • videreutvikle emner med en studentaktiv profil
 • sensurering og utvikling av vurderingsformer
 • drive forskningsvirksomhet som styrker forbindelseslinjene mellom FoU, utdanning og praksisfelt
 • delta i og lede forskningsprosjekter
 • delta i og utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet


Vi søker deg som har

 • ph.d.-grad innenfor helsevitenskap
 • bachelorgrad i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut 
 • solid kompetanse i undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling i fysioterapi
 • gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig


Ved manglende norsk/skandinavisk språk-kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen tre år fra ansettelsestidspunktet.


Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • klinisk erfaring av nyere dato
 • godt kjennskap til norsk helsevesen
 • dokumentert pedagogisk utdanning


Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi ønsker deg som har

 • gode samarbeidsevner, evne til å lytte og søke gode løsninger
 • evne til å jobbe selvstendig med stor arbeidskapasitet
 • er innovativ og initiativrik
 • god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.


Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt malin.larsen@oslomet.no.


Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Hege Bentzen, telefon 909 50 579, hege.bentzen@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis. Lønn kroner 524 200-682 200 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:    21.05.19

Ref:                 19/04438

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).


OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere
Euraxess.

Ansettelsestype Fastansat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/04438
Kontakt
 • Hege Bentzen, 909 50 579
Publisert 30.04.2019
Søknadsfrist 21.05.2019

Tilbage til Ledige stillinger