Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelig helsefag, radiografutdanningen er det ledig 50 % stilling som professor i medisinsk fysikk - CT med fokus på bildekvalitet og doseoptimalisering.

Radiografutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet er landets største radiografutdanning og har om lag 20 ansatte. Det drives utstrakt grad av forskning- og utviklingsarbeid ved utdanningen, og vi er en av utdanningene som har kommet langt når det gjelder digitalisering. Vi arbeider med studentaktive læringsformer ved alle emnene og har utviklet flere digitale læreverk.

Radiografutdanningen er opptatt av å være nyskapende både hva pedagogikk og radiografifaglighet angår. Vi har flere eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Våre studenter oppfordres til å ta et semester eller en praksisperiode utenlands og vi tar også imot studenter fra andre land i kortere og lengre perioder.

Radiografutdanningen ved OsloMet har tre moderne øvingslaboratorier – konvensjonell røntgen med både stasjonær og mobil apparatur, ConeBeam-CT og en liten klinisk sengepost.

Øvingsavdelingen er godt egnet til realistiske simuleringer.

Vi søker en professor med solid erfaring fra klinikken, innenfor bildediagnostikk der flerfaglig samarbeid er vektlagt. Vi søker en som er opptatt av radiografifaget og som ønsker å være med å utvikle faget videre.

 
Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervise og veilede på bachelor- og masternivå
 • utvikle digitale læreverk i tråd med utdanningens digitaliseringsstrategi
 • samarbeide med praksis- og forskningsfeltet innenfor radiografifaget
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger gjennom innovasjon og eksterne samarbeidspartnere
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • å være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • å ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere


Kvalifikasjonskrav:

 • professor i CT-fysikk med fokus på bildekvalitet og dosereduksjon
 • erfaring med forskningsnettverk og lede prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med ledelse av forskningsgrupper
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og formidling av forskning
 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitet/høgskole
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi vil legge vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse
 • faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt


Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • gode samarbeidsevner både med studenter og kollegaer
 • faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere
 • løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • initiativrik og fleksibel
 • evne til å bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • evne til å arbeide selvstendig og nå oppsatte mål innen tidsfrister


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt malinla@oslomet.no.

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som førsteamanuensis, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.


Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1013 professor. Lønn kroner 704 900-906 000 pr. år, ltr. 75-84. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Kari Gerhardsen Vikestad: 97460861


Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.


Søknadsfrist: 25.09.19

Ref: 19/08193

Ansettelsestype 永久职位
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/08193
Kontakt
 • Kari Gerhardsen Vikestad, 97460861
Publisert 04.09.2019
Søknadsfrist 27.11.2019

返回职位空缺页面