Divisjon for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for IKT

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Er du vår nye senior nettverksadministrator?

IT-avdelingen har 45 ansatte fordelt på 3 seksjoner, Kunde- og servicesenter, Tjenestestyring og utvikling, og Tjenesteproduksjon. IT avdelingen har en nøkkelrolle i OsloMets strategi for digital transformasjon, og skal støtte oppunder sektorens utviklingsambisjoner knyttet til digitalisering. Vi skal bruke teknologi til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. Dette stiller høye krav til IT-avdelingens fremtidige leveranser. For å lykkes med dette ønsker vi å styrke laget med flere stillinger innenfor alle seksjoner.

Avdelingen har nå ledig en stilling som senior nettverksadministrator, med fokus på stabil drift, automatisering og kontinuerlig forbedring. Vi søker deg som kan inngå i team for basisdrift og ha delansvar for drift og forvaltning av OsloMet sitt nettverk ved alle våre lokasjoner.  Du vil også kunne få ansvar for oppfølging mot våre driftspartnere, ISP samt delta inn i avdelingens andre prosesser rundt IT infrastruktur-tjenester.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • drift og forvaltning av OsloMet sitt trådløse og trådfaste nettverk, på og utenfor våre studiesteder
 • kontinuerlig forbedring av eksisterende nettverk på en kostnadseffektiv måte, herunder å vurdere utbyttingstakt på utstyr, vurdere bruk av nye teknologier og systemer for drift og å vurdere hvilke partnere eller avtaler som bør inngås.
 • monitorering og feilretting, både proaktivt og reaktivt
 • håndtering av aksesslister, brannmurer og proxyer
 • planlegge og iverksette tiltak rundt fysisk infrastruktur
 • drift og forvaltning av radius-servere

OsloMet er idag tilstede ved 3 campus: Pilestredet, Kjeller og Sandvika, men man må allikevel være i stand til å raskt å stå opp fullverdige trådløse og kablede nettverk andre steder. Enten i samarbeid med partnere, eller på egenhånd.

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning minimum på mastergradsnivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • minimum 5 års erfaring fra liknende oppgaver
 • inngående kjennskap til IOS/IOS-XE
 • god kjennskap til Juniper JunOS
 • erfaring med Cisco WLC kontroller, og drift av mellomstore trådløse nettverk
 • erfaring med bruk av dynamiske rutingprotokoller(BGP, ISIS, OSPF)
 • erfaring med F5 BigIP LTM, APM og ASM
 • erfaring med IPv6
 • erfaring med ISC-DHCP
 • gode engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

Det er en fordel at du har

 • grunnleggende linux kompetanse
 • erfaring med automatiseringsverktøy, vi benytter Ansible
 • erfaring med drift av OpenVPN
 • erfaring med analyse av trafikkdata eller annet sikkerhetsarbeid
 • gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

Vi ønsker deg som 

 • evner å grave deg ned i problemstillinger og finne rot-årsaken
 • klarer å formidle kunnskap til andre på en tydelig og god måte
 • er strukturert og pålitelig i din arbeidsutførelse
 • har gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling opp mot en avdeling i utvikling, og universitets- og høgskolesektoren som helhet.
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Fungerende seksjonssjef, Joachim Hattrem-Stavang, 91849261

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1181 senioringeniør. Lønn fra 524 200 til 682 200.- For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 19.03.2019
Ref: 19/02835

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/02835
Kontakt
 • Joachim Hattrem-Stavang, fungerende seksjonsjef, +47 91849261
Publisert 05.03.2019
Søknadsfrist 19.03.2019

Tillbaka till lediga jobb