Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har ledig en treårig 100% stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet «Preventing sick leave and marginalization in young adults» (NEET-prosjektet).

I Norge står 70 000 - 100 000 unge voksne utenfor arbeid og utdanning, og enda flere er langtidssykemeldt. Dette er et betydelig samfunnsproblem, i form av tapt arbeidskraft og potensielle sosiale utgifter, og en potensiell belastning for den enkelte.

NEET-prosjektet skal analysere årsaker til og forekomst av sykefravær og utenforskap hos unge voksne ved bruk av nasjonale registre med data om utdanning, arbeid, karakterer og fysiske og psykiske helsetilstander. Arbeidet vil blant annet involvere kobling av ulike nasjonale registerdatabaser, analysere sammenhenger mellom foreldre og søsken og naturlige eksperiment. Sentrale spørsmål er: Hvilken betydning har faktorer som familiebakgrunn, helsefaktorer, kompetanse, og samfunnsmessige faktorer/velferdsløsninger for senere sykefravær og utenforskap hos unge voksne? I hvilken grad, for hvem og når kan disse faktorene være beskyttende? Målet er å komme frem til kunnskap som kan lede til konkrete råd og verktøy i arbeidet med å fremme god helse og livskvalitet hos unge voksne og forebygge langtidssykefravær og utenforskap.

Du vil ha arbeidsplass ved AFI, OsloMet, ved studiested Pilestredet, og bli en del av den tverrfaglige forskningsgruppen «Velferdsstatens organisering». Gruppen har flere relevante forskningsprosjekt innenfor skole, arbeid, velferd og helse. NEET-prosjektet har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, blant annet fra Canada, Danmark og Australia, med Wendy Nilsen som prosjektleder. Det oppmuntres til utlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.


Kvalifikasjoner:

 • mastergrad eller profesjonsfag i psykologi, folkehelse, helsefag, medisin, eller tilsvarende samfunnsvitenskapelig utdannelse med bokstavkarakterer B eller bedre. Søkere med C som karaktergrunnlag vil kunne bli tatt opp dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • erfaring med kvantitativ forskningsmetode og statistikkprogram (som Stata, R, SPSS, eller SAS)
 • personlig egnethet, herunder gjennomføringsevne, vektlegges


Vi ønsker deg som:

 • er selvstendig, pålitelig, nysgjerrig, grundig og har evne til planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • har gode samarbeidsevner
 • ønsker å bidra til å redusere sosialt utenforskap
 • er glad i å jobbe med tall og statistikk, og har et sterkt ønske om å utvikle kompetanse innenfor dette området. Erfaring med norske eller nordiske registerdata er en fordel.

 

Vi tilbyr deg:

 • mulighet for faglig videreutvikling i et dynamisk og tverrfaglig fag- og forskningsmiljø
 • inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Endelig plan for doktorgradsutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1017, med årslønn fra NOK 449 400-472 300 per år.

Søknadsprosess: 

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

 • søknadsbrev med informasjon om din bakgrunn, ferdigheter og motivasjon
 • kort notat (3-5 sider) om dine forskningsideer, samt metodiske tilnærminger knyttet til prosjektet
 • CV, attester og vitnemål
 • liste med 2-3 referansepersoner
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • publikasjonsliste, dersom relevant

Kontakt prosjektleder Wendy Nilsen (wendy.nilsen@oslomet.no) for prosjektbeskrivelse eller hvis du har spørsmål om stillingen.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju, og OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at kandidater skal få en reell og rettferdig vurdering.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt i betraktning og heller ikke vurdert. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Dersom du har spørsmål av administrativ karakter, eller har problemer med å laste opp dokumenter, kontakt Christina Lindskog, HR-rådgiver, christina.lindskog@oslomet.no.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:          1. mars 2019

Ref:                        19/01439

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stensberggata 26
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/01439
Kontakt
 • Wendy Nilsen, forsker 1/prosjektleder,, 40 23 22 07
Publisert 01.02.2019
Søknadsfrist 01.03.2019

Tillbaka till lediga jobb