Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Forskning og undervisning

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i utdanningsforskning. Du vil være med å styrke forskningen på profesjonskvalifisering og utdanningskvalitet i høyere utdanning. Du vil også være sentral i undervisnings- og utviklingsoppgaver ovenfor OsloMets egne ansatte. Arbeidet inngår i universitetets satsning på forskning som skal understøtte undervisning og kvalifisering i tråd med institusjonens egenart som profesjonsutdanningsinstitusjon.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. Senteret har også ansvar for kurs i Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.

Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutdannede foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi.

Teoretisk og metodisk er senteret preget av mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, herunder registerdata fra SSB.

Stillingen vil være tilknyttet to forskningsgrupper: Profesjonskunnskap og kvalifisering (PKK) og Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE).

For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • utdanningsforskning, inkludert forskning på profesjonskvalifisering
 • undervisnings- og utviklingsoppgaver overfor OsloMets ansatte innen områder som universitets- og høgskolepedagogikk og merittering av utdannings- og undervisningskvalitet  
 • å bidra til utviklingen av profesjonsstudier som forskningsfelt

Vi søker deg som har

 • doktorgrad eller tilsvarende kompetanse i relevante fagdisipliner
 • forskning av relevans for utdanningssystemet, undervisning og profesjonskvalifisering
 • omfattende undervisningserfaring fra flere nivåer samt veiledningserfaring

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på

 • forskning - kvalitet og produktivitet - de siste 5 årene
 • pedagogisk og faglig formidlingsevne og -erfaring
 • evne til og erfaring med å lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • kunnskap om profesjonsutdanninger og profesjonskvalifisering
 • internasjonalt nettverk og evne til miljø- og nettverksbygging
 • god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som har

 • en ryddig og pålitelig arbeidsform
 • gode kollegiale samarbeidsevner
 • intellektuell orientering mot, og evne til å samarbeide i, et tverrfaglig forskningsmiljø
 • en sterk interesse for forskning og undervisning

Vi ser gjerne at du søker opprykk til professor fra første dag hvis det er aktuelt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål (utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk samt at utdanningsinstitusjonen må være godkjent av NOKUT)
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt andjo@oslomet.no

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • medlemskap i en aktiv forskningsgruppe, og felles faglige seminarer med tilbakemeldinger på artikler og lignende
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Senterleder Oddgeir Osland, tlf. 67 23 53 26, oddos@oslomet.no
Professor Anton Havnes, tlf. 67 23 53 67, anton@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 Førsteamanuensis. Lønn kroner 524 200-682 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.
Søknadsfrist:   31. januar 2019

Ref:                  18/12214

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 37,5 timer/uke
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12214
Kontakt
 • Oddgeir Osland, 67 23 53 26
 • Anton Havnes, 67 23 53 67
Publisert 19.12.2018
Søknadsfrist 31.01.2019

Tillbaka till lediga jobb