Fakultet for helsevitenskap (HV)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for helsevitenskap (HV) søker medarbeider til 100 % -stilling i 3 år som professor/førsteamanuensis til å utvikle og lede en ny satsning på praksisnær forskning ved Fakultet HV.

Arbeidet vil primært bestå i å utvikle og koordinere arbeidet med Brobyggerskolen. Brobyggerskolen vil dels være en forskerskole og dels et pedagogisk forum for 7-10 kliniske stipendiater. Forskerskolen skal være et supplement til forskerutdanningen ved fakultetet og skal bygge kompetanse innen behovsidentifisert forskning blant forskere og stipendiater på OsloMet og i praksis. I oppbygning av Brobyggerskolen vil det være et nært samarbeid med internasjonale eksperter på metodene utviklet av James Lind Alliance (JLA) i Storbritannia. Les her: (http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/).

Arbeidet med å utvikle og lede Brobyggerskolen vil foregå i samarbeid med fakultetets prodekaner for henholdsvis utdanning og forskning, internasjonale eksperter på JLA-metoden, fakultetets forskningsmiljø og representanter for praksis samt samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskap.

Det vil være rom for å drive egen forskning i stillingen. Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for helsevitenskap med 17 forskningsgrupper som dekker en stor tematisk og metodisk bredde innen helseforskning.

Nærmere om kliniske stipendiater og behovsidentifisert forskning
Vi ansetter nå flere kliniske stipendiater som skal bygge bro mellom OsloMet og praksisfelt i kommunehelsetjeneste og sykehus. I disse brobyggerstillingene vil 60% av stillingen knyttes til arbeid med et ph.d.-prosjekt og 40% knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksis.  Stipendiatene vil ansettes for en periode på fem år på Fakultet HV, men vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60% forskning) og praksisfeltet (40 % praksisutvikling). I forskningsdelen av stillingen må stipendiatene knyttes til et fagmiljø og en forskningsgruppe på OsloMet, med veiledning derfra. I tillegg er det ønskelig at kandidatene har tilknytning til et forskningsmiljø ute i praksisfeltet. Forskningsprosjektet skal forankres i praksis og ta utgangspunkt i problemstillinger som praksisfeltet og gjerne pasientene anser som relevante. Det er et krav for prosjektet at det utarbeides etter prinsipper for behovsidentifisert forskning inspirert av JLA.

I praksisdelen av sine stillinger skal kandidatene; utvikle nye modeller for praksis, bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere, støtte fagutvikling, slikt som kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet og være en brobygger mellom praksisfelt og utdanning.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • lede arbeidet med å utvikle Brobyggerskolen
 • implementere og lede Brobyggerskolen
 • undervise og veilede ph.d. studenter
 • drive egen forskning etter avtale

Vi søker deg som har

 • professorkompetanse/førstestillingskompetanse innenfor relevant fagområde
 • prosjektledererfaring fra komplekse prosjekter
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen.

Du må ha interesse for praksis som læringsarena innenfor helsefagene og være opptatt av brukerinvolvering og behovsidentifisert forskning.

Det er en fordel at du har

 • forskerskoleerfaring
 • pedagogisk erfaring
 • erfaring innen behovsidentifisert forskning

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som professor/førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

Vi vektlegger at du  

 • er god til å samarbeide, kommunisere og formidle
 • har evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • er løsningsorientert og innovativ
 • har evne til å jobbe strukturert og målrettet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • egen forskningstid etter avtale
 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig samarbeid og gjensidige forpliktelser
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø
 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse  
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • dekan Gro Jamtvedt, tlf. +47 97518144, gro.jamtvedt@oslomet.no
 • prodekan Sølvi Helseth, tlf. +47 90020278, solvi.helseth@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1013, professor, kroner 695 500 – 893 900 per år, el. førsteamanuensis 1011, kr 524 200 – 682 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «søk stillingen».

Søknadsfrist: 20.2.2019

Ref: 18/11574

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 32, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/11574
Kontakt
 • Dekan Gro Jamtvedt, +47 97518144
 • Prodekan FoU, Sølvi Helseth , +47 90020278
Publisert 14.03.2019
Søknadsfrist 15.03.2019

Tillbaka till lediga jobb