Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Stipendiat innen fysioterapi og kvinnehelse

Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet fysioterapi og kvinnehelse.
Stipendiatperioden er på fire år i 100 % stilling, med 25 % undervisningsplikt, og ønsket tiltredelse 1. oktober 2024.
Det er utstrakt forskningsvirksomhet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Den aktuelle kandidaten blir tilknyttet ph.d.-programmet i helsevitenskap.
Les mer om Fakultetet for helsevitenskap og Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, der kan du også lese mer om våre forskergrupper

Arbeidsområde

Stillingen vil bli tilknyttet forskningsgruppen (Re)habilitering, individ, tjenester og samfunn på prosjektet "Women’s experiences of lipedema treatment: What can we learn from women’s recovery experiences following conservative and surgical treatment?"

Prosjektbeskrivelse kan fås ved å kontakte professor/prosjektleder Karen Synne Groven, karensy@oslomet.no

Ph.d.-prosjektet har et kvalitativt design der intervju vil bli benyttet som metode.
Prosjektet retter seg spesifikt mot kvinnehelse og rehabilitering og problemstillingene setter søkelys på kvinners erfaringer med konservativ og kirurgisk behandling for lipødem.
Undervisningsoppgaver vil i første rekke være tilknyttet masterprogrammet i rehabilitering, men oppgaver tilknyttet andre masterprogrammer og bachelor fysioterapi må også påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad i fysioterapi/helsefag eller lignende (120 studiepoeng)
 • bachelor i fysioterapi (bachelor (180 SP/ECTS)
 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • behersker norsk språk godt, både muntlig og skriftlig samt gode ferdigheter i engelsk

Ønsket kompetanse

 • interesse for, og erfaring med, arbeid innen kvinnehelse
 • erfaring med bruk av kvalitative metoder på masternivå (gjerne i forbindelse med masteroppgaven)
 • erfaring med å skrive artikler

Egenskaper relevante for stillingen

 • evne til å jobbe selvstendig og konsentrert over tid, med arbeid som krever analytisk kompetanse og skriveferdigheter
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne og lyst til å bidra til et godt arbeidsfellesskap blant stipendiater og forskere på instituttet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier her https://ansatt.oslomet.no/opptak-phd-program-hv 
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller kan søkerens meritter etter avlagt hovedfag/master vektlegges, for eksempel fagfellevurderte publikasjoner. Det må skriftlig redegjøres for dette i søknaden, gjerne i form av et vedlegg fra hovedveileder.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • et godt arbeidsmiljø med faglig engasjerte kollegaer
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse (SPK) 
 • gode velferdsordninger 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, i lønnstrinn 54. kr. 532.200, -

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om det.


For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Karen Synne Groven, prosjektleder, tlf. 93028883
 • Ingrid Eitzen, avdelingsleder tlf. 907 09 965

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt HR-rådgiver Hanne Christensen Eckholm på e-post: haeck@oslomet.no


Søknadsfrist: 20.05.2024

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.10.2024
Lønn 532.200,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/10670
Kontakt
 • Ingrid Eitzen, 90709965
Publisert 24.04.2024
Søknadsfrist 20.05.2024

Tilbake til ledige stillinger