Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

Om stillingen

Som seksjonssjef vil du ha personalansvar for 10 ansatte og rapportere direkte til senterleder. Ledelsen ved NAFO består av to seksjonssjefer og en senterleder. Som seksjonssjef har du ansvar for områdene kompetanseutvikling, nettverk og utdanning, og økonomioppfølging innenfor disse områdene. Vi er fleksible på oppstartsdato, men ser gjerne at du kan starte opp i stillingen raskt og senest 1. august.    

Du kan lese mer om oss på NAFOs hjemmeside: nafo.oslomet.no  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å 

 • lede og videreutvikle seksjonens arbeidsoppgaver innen kompetanseutvikling, nettverk og utdanning  
 • ha kontakt med nasjonale utdanningsmyndigheter 
 • økonomioppfølging 
 • deltakelse i NAFOs ledergruppe og bidra til å fremme en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur for NAFOs medarbeidere  
 • deltakelse i utvidet ledergruppe på fakultet LUI 

Vi søker deg som har

 • master/hovedfag innen relevant fagområde, gjerne norsk som andrespråk, flerkulturell pedagogikk eller lignende 
 • lederegenskaper/ledererfaring
 • erfaring med prosjektledelse   
 • god forståelse og kunnskap om det norske utdanningssystemet, særlig knyttet til det flerkulturelle feltet 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk  

Det er en fordel at du har

 • kunnskap om hvordan man når ut til NAFOs målgrupper 
 • god digital kompetanse  
 • god kjennskap til NAFO og flerspråklige ressurser   

Vi ønsker deg som har en motiverende, resultatorientert og tillitsbasert lederstil som fremmer en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur for medarbeiderne. Det er viktig at du har evne til å lede seksjonens arbeid som er i stadig endring og utvikling, og at du trives med mange gjøremål. Du har i tillegg gode samarbeids- og relasjonelle ferdigheter slik at du kan ivareta både interne og eksterne relasjoner. Videre er det viktig med evne til å utøve strategisk og operativ ledelse for å føre NAFO fremover.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.  

Vi kan tilby deg 

 • spennende lederstilling på Norges tredje største og mest urbane universitet  
 • muligheter for faglig utvikling både innenfor NAFO og fakultetets kunnskapsområder  
 • et kunnskapsrikt og fremoverlent arbeidsmiljø som brenner for videreutvikling av NAFO  
 • et inkluderende og positivt arbeidsmiljø   
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse   
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger  

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål for å bli vurdert som kandidat til stillingen. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.  

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:  

 • Senterleder Marit Lunde, telefon 93658210   
 • Seksjonssjef Sigridur Vilhjalmsdottir, telefon 92255715   

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som 1211 seksjonssjef, lønnstrinn 76 til 80 dvs kroner 777 900 til 870 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.   

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.  

  

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Innen 01.08.2024
Lønn Kr 777 900 til 870 900 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 24/06873
Kontakt
 • Marit Lunde, 93658210  
 • Sigridur Vilhjalmsdottir, 92255715   
 • Cecilie Rønning Voster, 67238927
Publisert 29.01.2024
Søknadsfrist 19.02.2024

Tilbake til ledige stillinger