Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Motiveres du av å bidra til en god studiehverdag for studenter?

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering består i dag av 54 medarbeidere, og et lederteam bestående av en seksjonssjef og fire kontorsjefer med ansvar for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Kontor 3 ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, studentforvaltning og eksamensarbeid tilknyttet institutt for grunnskole- og faglærerutdanning og institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Vi søker etter fire nye kollegaer i førstekonsulent/seniorkonsulent stillinger:

 • En fast stilling
 • Inntil tre midlertidige stillinger i ett år (med mulighet til forlengelse)

Begge stillingene er 100 % -stillinger med arbeidssted Pilestredet.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • saksbehandling, eksempelvis behandle søknader om permisjon, tilrettelegging, klagebehandling og fuskesaker
 • utføre administrative oppgaver i forbindelse med eksamen, som planlegging, klager, begrunnelser etc.
 • veiledning, rådgiving og informasjonsarbeid for studenter
 • andre studieadministrative oppgaver

Oppgavene vil variere over tid, og du må være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

 

Vi søker deg som har

 • universitets-/høgskoleutdanning, minimum på bachelornivå 
 • realkompetanse kan erstatte utdanningskravet (såfremt kandidaten kan dokumentere evnene til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået)
 • god digital kompetanse og erfaring med ulike digitale systemer relevant saksbehandlingserfaring fra offentlig sektor, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren jf. arbeidsoppgaver nevnt over
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 

Fordel om du har

 • relevant studieadministrativ erfaring
 • kjennskap til fakultetets fagområder
 • erfaring med, og /eller kjennskap til OsloMets administrative systemer

 

Vi ønsker deg som

 • er strukturert og nøyaktig i ditt arbeid
 • trives med å styre din egen arbeidshverdag, men har også ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner i team
 • er serviceinnstilt og skaper tillit i møte med studenter og ansatte, men kan også sette grenser og være tydelig
 • har god gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
 • har lyst til å bidra aktivt og positivt inn i et arbeidsmiljø

         Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver som spenner fra rutinearbeid, arbeid med digitale system og mye kontakt med mennesker
 • muligheter for faglig utvikling
 • et godt og raust arbeidsmiljø med faglig dyktige og motiverte kollegaer
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse (ikke lån for midlertidige stillinger)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kontorsjef Morten Isnes, 67 23 73 29/ 932 10 650, mois@oslomet.no

 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk med stillingskode1408 som førstekonsulent, lønnstrinn 52 - 57, dvs kroner 516 800 - 557 100 pr. år, eller som seniorkonsulent med stillingskode 1363, lønnstrinn 57 – 62, dvs kroner 557 100 - 604 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I begge stillingene ønskes snarlig oppstart.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn Kr. 516 800 - 557 100/ 557 100 - 604 900
Antall ledige stillinger 4
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/06441
Kontakt
 • June Ystanes , 41320678
Publisert 14.09.2023
Søknadsfrist 29.09.2023

Tilbake til ledige stillinger