Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, er det ledig stilling som ph.d.-stipendiat innen forskningsfeltet tarmmikrobiologi og dens effekt på menneskers helse, i dette prosjektet med særlig fokus på artrose. Stillingen er knyttet satsning til forskningsprosjekt «Intelligent Helse» ved OsloMet - storbyuniversitet

Stillingen har en varighet på tre år, og ønsket tiltredelse er 01.12.23.

Forskningsprosjektet består av tverrfaglig samarbeid mellom glykomikk ledet av professor Niclas Karlsson, og forskningsgruppen «Sykdom og miljøpåvirkning» ledet av professor Colin Charnock. Målet er å utforske sammenhengen mellom artrose og den mikrobiotiske profilen til artrosepasienter. Prosjektet vil benytte seg av state-of-the-art metagenomisk profilering og glykomikk sammen med pasientinformasjon.

Forskningsområde

Artrose er en sykdom som manifesterer seg som nedbrytning av leddbrusk, og regnes som en aldersrelatert sykdom. Denne funksjonshemmende sykdommen genererer en betydelig belastning for helsesystemet, og påvirker rundt 10% av befolkningen i et vestlig samfunn. Årsaken til at noen eldre lider alvorlig av sykdommen, mens andre ser ut til ikke å være rammet, er fortsatt et mysterium. I dette prosjektet vil vi utforske om en usunn tarmmikrobiota kan bidra til økt sykdomsbyrde hos artrosepasienter. Arbeidet vil skje dels ved OsloMet (campus Pilestredet) og dels hos samarbeidspartner i Leiden, Nederland. Noe reising til og arbeid i Nederland må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad (120 stp./ECTS) i analytisk kjemi, kjemi, mikrobiologi, biokjemi, biomedisin, eller tilsvarende.
 • erfaring med laboratorierbeid
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Vilkår

 • Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven (eller karakter ansett som likeverdig) og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier her
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • generelle kriterier for ansettelse i vitenskapelige stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med glykomikk og/eller mikrobiota
 • erfaring fra arbeid med omikks, big data og statistikk
 • erfaring med bruk av R eller liknende
 • god forståelse for biologiske sykdomsprosesser og mikrobiologi

Personlige egenskaper.

 • evne til å jobbe selvstendig, systematisk og strukturert
 • god gjennomføringsevne
 • nysgjerrighet og sterk motivasjon for læring
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • Internasjonal forskningsmobilitet, siden den valgte kandidaten forventes å være involvert i arbeidsutveksling med europeiske forskningspartnere og presentere arbeid på nasjonale og internasjonale konferanser og workshops.
 • Du vil ta del i et spennende og viktig forskningsprosjekt. Du vil jobbe med klinikere, mikrobiologer, biostatistikere og glykobiologer innen et felt av mikrobiota og helse, et område eller forskning som har fått mye oppmerksomhet på grunn av økt forståelse for at vår bakterieflora har kapasitet til å påvirke vårt velvære.
 • Pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse (SPK)
 • Gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, ltr. 54 kr. 532 200,- pr. år. 

Søknadsprosess

Hvis du ønsker å søke på stillingen, må du gjør det elektonisk i vårt rekerutteringsystemet. Du må innen tidsfristen  laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor Niclas Karlsson , niclaska@oslomet.no
 • Professor Colin Charnock, colin@oslomet.no
 • For administrative spørsmål HR rådgiver Kate Olsen, kateol@oslomet.no
 • For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no

Søknadsfrist:  19.september 2023

Ref: 23/05604

 Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.12.2023
Lønn kr. 532 200,- pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/05604
Kontakt
 • Niclas Karsson
 • Colin Charnock
Publisert 30.08.2023
Søknadsfrist 19.09.2023

Tilbake til ledige stillinger