Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.09.2023 – 31.08.2027, med mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to ganger fire år.

Instituttet er Norges største sosialfaglige institutt, lokalisert sentralt i Oslo, med rundt 90 medarbeidere og ca 1350 studenter. Ledergruppen på instituttet består i dag av fem faggruppeledere, en nestleder og en leder for ph.d. i samfunnsvitenskap, studieretning for sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Ansvarsområde 

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet. Det innebærer resultatansvar for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning, formidling, økonomistyring og HR. Både utdanningssektoren generelt og sosialfagene spesielt er for tiden i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying, strategisk planlegging og utvikling ut fra samfunnets behov. Du vil være sentral i dekanens ledergruppe, og bidra i utviklingen av et fakultet med store ambisjoner. Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på universitetet, og som vil videreutvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeids- og fagmiljø for ansatte og studenter.

Instituttet har administrativ støtte som er organisert på fakultetet.

Kvalifikasjoner og vilkår 

Du må ha

Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid.

Videre kreves det:

 • ledererfaring fra undervisnings- og/eller forskningsvirksomhet
 • god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • faglig styrke
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk

Det er ønskelig med bred kompetanse fra ett eller flere fagområder ved instituttet.

Vi vil videre vektlegge om du kan vise til

 • evne til strategisk ledelse
 • evne til endring og omstilling
 • en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • evne til å være tilstedeværende i møte med andre
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner intern og eksternt
 • evne til å være en synlig og dyktig kommunikator

Vi tilbyr deg

 • å lede et institutt i endring med store ambisjoner
 • et inspirerende og sterkt fagmiljø
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et annet skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen søk stillingen».

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: torevo@oslomet.no .

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønn kr. 790 100 – 935 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Dekan Oddgeir Osland, telefon, +47 67 23 53 26/979 86 521

Fakultetsdirektør Trine Ellekjær, telefon, +47 67 23 80 74/ 934 26 831

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorrådgiver Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 eller researchleder Maria Loftheim +047 482 57 231 i JeffersonWells.

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. september 2023
Lønn 790 100 – 935 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01932
Kontakt
 • Oddgeir Osland, 67235326
 • Trine Ellekjær, 67238074
Publisert 14.03.2023
Søknadsfrist 16.04.2023

Tilbake til ledige stillinger