Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 50 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Ved Institutt for atferdsvitenskap på Fakultet for helsevitenskap er det ledig en 50% fast stilling som førsteamanuensis innen organisasjon- og ledelse, stillingen vil tilhøre Avdeling for atferdsvitenskap og psykologi. Ved avdelingen finner man Bachelor i psykologi med vekt på atferdsanalyse, Mastergrad i atferdsvitenskap, Ph.D. program i atferdsanalyse samt et knippe videreutdannelser. I tillegg tilbyr instituttet Bachelor i vernepleie, helsefremming og inkludering. 

Stillingen vil ved oppstart være knyttet til videreutdanningen Personalledelse for helse- og sosialsektoren. Instituttet har flere aktive forskningsmiljøer innen atferdsanalyse, psykologi og nærliggende fagområder.

Les mer om videreutdanningen Personalledelse for helse- og sosialsektoren 

Les mer om Institutt for atferdsvitenskap og instituttets forskningsgrupper 

Les mer om Fakultet for helsevitenskap

Arbeidsoppgaver og ansvar 

Stillingen innebærer å drifte og utvikle videreutdanningen Personalledelse for helse- og sosialsektoren og oppgavene inkluderer;

 • fagadministrative oppgave
 • undervisning
 • veiledning av studenter
 • organisering av innleide forelesere og veiledere

faglig utvikling av videreutdannelsen Personalledelse for helse- og sosialsektoren


Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad relevant for organisasjon- og ledelse
 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitets-/høgskolenivå
 • vitenskapelig publisering relevant for organisasjon- og ledelse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med prosesskompetanse og arbeid i reflekterende team
 • erfaring med undervisning av ledere i helse -og sosialsektoren
 • kjennskap til ledelse i helse -og sosialsektoren i Norge

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til samarbeid med kolleger og fagmiljø
 • engasjerende formidler av fag
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • faglig utvikling innen et av Europas ledende forskningsmiljøer innen atferdsanalyse
 • tid til forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som førsteamanuensis kode 1011, ltr. 60-74 kr. 553.500 – 714.000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsleder, Christoffer Eilifsen, tlf. 67236441
 • Instituttleder, Johannes Gjerstad, tlf. 40857057

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Hanne Christensen Eckholm e-post: haeck@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:  14. april 2023

Ref:                 23/01022

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn ltr. 60-74 kr. 553.500 – 714.000 pr. år. i 100% stilling
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Oslo/Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/01022
Kontakt
 • Christoffer Eilifsen, 40857057
Publisert 14.02.2023
Søknadsfrist 14.04.2023

Tilbake til ledige stillinger