Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har en ledig en åremålsstilling som stipendiat innen bygningsingeniørfag  i flytende konstruksjoner. Stillingen vil være tilknyttet Institutt for bygg og energiteknikk. Det er en åremålsstilling for en periode på tre år. Det akademiske arbeidet skal resultere i en doktorgradsavhandling som forsvares ved OsloMet.

Om prosjektet

På grunn av den raske uttømmingen av fossilt brensel, tilhørende miljøhensyn og etterspørselen etter rene og bærekraftige energikilder har fornybar energi blitt et sterkt fokus globalt. Solenergi er i dag en av de raskest voksende formene for fornybar energi på grunn av teknologiutviklingen som har ført til mer energieffektive og kostnadseffektive solcellepaneler. Utplasseringen av storskala solfarmer lider imidlertid alltid av utfordringer på grunn av mangel på åpne landområder. Å sette solcellepaneler flytende på vann har derimot vist seg å være en tiltalende alternativ løsning. Flytende solfarmer har flere fordeler i forhold til landbaserte motparter, inkludert den naturlige kjøleeffekten, maksimert sollysmottak og dermed høyere kraftproduksjon, redusert tap av vannfordampning og så videre. Fordelene med flytende solfarmer har vakt stor interesse i energisektoren og en rekke demonstrasjons- og kommersielle prosjekter er realisert. Imidlertid er de fleste prosjekter utplassert på innlandsvannforekomster der vannforholdene er ganske rolige. Svært få studier og prosjekter ble utført for marine forhold der det er mer plass, men samtidig gjør de tøffere miljøforholdene bygging av storskala flytende solfarmer mer utfordrende.
 
Institutt for bygg- og energiteknikk ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet samarbeider med Technology Centre for Offshore and Marine, Singapore (TCOMS) og Institutt for bygg- og miljøteknikk, National University of Singapore (NUS) om forskningsaktiviteter på flytende solfarmer for bruk under marine forhold. Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle metodikk og modeller for global responsanalyse av modulære flytende solfarmer i et marint miljø. Den utviklede teoretiske/numeriske modellen vil bli validert gjennom skalerte modellforsøk. Det sekundære målet med dette prosjektet er å utvikle en beregningseffektiv og redusert rekkefølge eller databasert modell basert på digitale tvillinger for strukturell helse- og integritetsovervåking og prediksjon. Den globale digitale tvillingen tillater integrasjon med den påfølgende innsatsen i den lokale digitale tvillingen på strukturelle komponenter. Prosjektet har som mål å utvikle kompetanse og essensielle verktøy for fremtidig FoU-aktiviteter og gi nyttig informasjon for å veilede industrien om utviklingen av modulære flytende solfarmer eller lignende konstruksjoner.


Arbeidsområde
 

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen.

Kandidaten skal gjennomføre en state-of-the-art gjennomgang og utvikle en beregningsmodell for nøyaktig prediksjon av de globale responsene til en modulær flytende solfarm under marine forhold. Den numeriske modellen skal bli validert og kalibrert av modellforsøk ved TCOMS. Deretter vil en beregningseffektiv modell for den globale responsevalueringen bli utviklet ved å bruke den reduserte ordremodellen eller datadrevne metoder. En slik modell vil bli brukt sammen med den instrumenterte prototypen for prediksjon av globale responser og strukturell integritet basert på digitale tvillinger, for eksempel for identifisering av kritiske målepunkter og sensorutplassering samt strukturell helse overvåking av systemet. 

Kandidaten vil bli veiledet av vitenskapelig ansatte ved OsloMet, NUS og TCOMS. Kandidaten forventes å gjennomføre numerisk analyser med fokus på den globale ytelsesprediksjonen til en modulær flytende solfarm basert på digitale tvillinger. Under stipendiatperioden forventes det at kandidaten gjennomfører modell forsøk ved bølgebassenget ved TCOMS. I dette prosjektet planlegges det for at en annen phd-kandidat rekrutteres ved NUS for å forske med fokus på den lokale oppførselen til de flytende solfarmen.


Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen bygg, konstruksjonsteknikk, marin teknikk, maskinteknikk, eller relevante fagdisipliner. Graden må innebære 120 studiepoeng med karakter B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.
 • En akademisk interesse for flytende strukturer og fornybar energi
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 

En forutsetning for å tiltre i stillingen er opptak til PhD program ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen 3 måneder etter ansettelse. Kandidater som allerede har en doktorgrad innen samme eller lignende felt kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede egenskaper

 • Gode evner innen problemløsning
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Kunnskap i hydrodynamikk og modellforsøk
 • Kunnskap i elementmetode og andre numeriske metoder
 • Kompetanse til å bruke programmeringsspråk
 • Erfaring med relevante forskning
 • Relevante publiseringer 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter: 

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon for å søke på denne stipendiatstillingen, samt en kort oversikt over kvalifikasjoner, tekniske ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper som gjør deg til en egnet kandidat for å fullføre doktorgradsprosjektet.
 • CV og kopier av attester/vitnemål. Vitnemålene/vitnemålene skal inneholde ECTS-karakterer (A–F). Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av den gradsgivende institusjonen. Utdanning tatt i utlandet bør fortrinnsvis godkjennes på forhånd av NOKUT, og bekreftet kopi av godkjenningsbrevet skal vedlegges.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer).
 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt to sider. Prosjektbeskrivelsen må være på engelsk, eller et skandinavisk språk.
 • Hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig komité
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene: 

-          TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve) 

-          IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet: 

 • Søkere fra EU/EØS-land.
 • Søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.  Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hrtkd@oslomet.no 

Søknaden må inneholde årsaken til at du søker på dette prosjektet og hva som gjør deg særlig kvalifisert til å gjennomføre dette stipendiatprosjektet. 

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tidligere vitenskapelig arbeid, hvis relevant
 • Erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og deltakelse i forskningsprosjekter

Vi tilbyr deg

 • En spennende jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Fordelaktige pensjonsordninger med Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Gratis norskkurs til ansatte
 • Arbeidssted i Oslo sentrum med flere kulturtilbud

 
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, kr. 501 200,- per år. 

Nærmere opplysninger


Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

 

Søknadsfrist:       14 april 2023

Ref:                     23/00337

 

 

Ansettelsestype FELLOW
Arbeidstid Heltid
Lønn NOK 501 200 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00337
Kontakt
 • Hallgrim Hjelmbrekke , +4767236220
 • Jian Dai , +4767237018
Publisert 20.01.2023
Søknadsfrist 14.04.2023

Tilbake til ledige stillinger