Avdeling for eiendom, Seksjon for drift og husøkonomi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Vil du bli lærling hos OsloMet i samarbeid med DSS?  

Fra høsten 2023 skal OsloMet og DSS samarbeide om 2 sikkerhetsfaglærlinger, en såkalt lærlingring.

Din læreplass er plassert i seksjon for drift og husøkonomi i avdeling for eiendom. Vi som jobber her har ansvar for at alle studenter, ansatte og besøkende får en god dag. Sikkerhetsavdelingen er betjent hele døgnet året rundt og ligger sentralt på campus og vekterne spiller en sentral rolle for en god sikkerhet og overvåking av campus. Vaktholdet skjer fra vårt “hovedkontor” som vi liker å kalle “OBSEN”, men også i tett kontakt med studenter og ansatte rundt omkring på campus.

Vi ligger sentralt plassert i Oslo sentrum og er Norges tredje største universitet. Det er stor aktivitet under hele studieåret og du vil få en lærerik og spennende arbeidsplass.

Samarbeidet mellom OsloMet og DSS:

Dersom du ansettes hos OsloMet, vil du også få opplæring og praksis i DSS i løpet av læretiden. For tiden har DSS tolv lærlinger fordelt på to kull, disse er fordelt på seks vaktlag som har hver sin, dedikerte veileder knyttet til den enkelte lærling.

Her kan du lese litt om DSS: www.dss.dep.no

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • gjennomgå dagens rapporter
 • bistå og planlegge diverse oppgaver innen bygningssikring
 • ha kontakt med studenter og ansatte
 • daglig brannvernarbeid
 • planlegge og delta på brannøvelser

Ulike driftsoppgaver som:

 • drift av ITV- systemet
 • drift av adgangskontroll inklusiv nøkler
 • bistå med ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser)
 • vakthold under ulike arrangementer og aktiviteter på campus
 • rutinemessig patruljering på campus

 

Du må ha

 • bestått SSA (Salg, service og administrasjon) Vg2
 • tilfredsstillende vandel, jf. Lov om vaktvirksomhet § 8, jf. forskrift om vaktvirksomhet §§ 5 og 6
 • fysisk og psykisk skikkethet for operativ tjeneste. Test av dette må påregnes
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk
 • grunnleggende samfunnskunnskap
 • grunnleggende datakunnskaper og erfaring med bruk av PC 

 

Vi søker deg som

 • har høy integritet og sunn dømmekraft
 • har evner til å opptre diskre og profesjonelt i et arbeidsmiljø tett på politisk ledelse
 • er handlekraftig og viser ansvarsglede
 • er løsningsorientert og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er flink til å motivere deg selv og andre
 • er lojal, ansvarsbevisst og håndterer press på en god måte
 • evner å jobbe både selvstendig og i team
 • har god forståelse for forholdet mellom sikkerhet og service
 • er samfunnsinteressert og oppdatert på forhold som påvirker sikkerhetssituasjonen
 • er interessert i sikkerhetsfaget og motivert for en spennende og krevende toårig læreperiode

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse (www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid gode velferdsordninger
 • subsidierte priser i kantinene på OsloMet og i regjeringskvartalet
 • arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum 

Vi ber om at CV, attester og vitnemål Vg1 og Vg2 legges ved søknaden. DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. Tilsetting skjer under forutsetning at søker kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG, siden lærlingene også skal ha praksis i DSS.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Faglig leder, Odd Harald Johansen, mobil 480 46 052
 • Seksjonssjef, Marianne Fugløy Lidstrøm, mobil 473 74 929

Stillingen lønnes for lærlinger i staten - lønnstrinn 36, kr 387 500,-. Første halvår lønnes du 30% av grunnlønnen, andre halvår 40%, tredje halvår 50% og siste halvår 80% av grunnlønnen.

Lønnstillegg i forbindelse med turnusarbeid utbetales iht hjemmel i Hovedtariffavtalen (HTA). I tillegg utbetales overtidsgodtgjørelse for merarbeid utover fastlagt turnus. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:          1. mars 2023

 

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Høst 2023
Lønn Se under "andre opplysninger"
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 23/00211
Publisert 24.02.2023
Søknadsfrist 01.03.2023

Tilbake til ledige stillinger