Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % midlertidig stilling for perioden 01.08.22-31.07.23 i kroppsøving og idrettsfag. Du trenger undervisningskompetanse innen kroppslig læring, dybdelæring og folkehelse og livsmestring. Du må også kunne levere undervisning i form av forelesninger og seminarer, praktisk-metodiske aktiviteter som ballaktivitet, svømming, friluftsliv, ski og dans.

Den utlyste stillingen er tilknyttet seksjon for kroppsøving, en seksjon som har 26 ansatte hvorav 5 er ph.d.-stipendiater. Seksjonen har et etablert fagmiljø innen læring og undervisning i kroppsøving,  med kroppslig læring som et av sine satsningsområder. Seksjonen underviser både i Master for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og 5-10 og starter høsten 2022 en ny Lærerutdanning i praktisk estetiske fag trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag som vil fase ut Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Les mer om våre forskergrupper her. Den tilsatte vil bli medlem av gruppen Kropp, læring og mangfold.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • å undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. etter- og videreutdanninger
 • å følge opp studenter i praksis
 • å ha kontakt med yrkesfeltet
 • å gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • å utføre faglig-administrative oppgaver
 • å aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • For førsteamanuensis kreves doktorgrad i med relevans for kroppsøving og idrettsfag, eller tilsvarende fag på universitets og/eller høyskolenivå
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad kroppsøving og idrettsfag, eller tilsvarende fag på universitets og/eller høyskolenivå og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen kroppsøving- og idrettsfag
 • Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt med tilsetting i stilling som universitetslektor. Ph.d.-kandidater som enda ikke har levert inn doktorgradsavhandling, kan være slike kandidater.
 • For stilling som universitetslektor kreves det mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i kroppsøving, idrettsfag, eller tilsvarende fag på universitets- og/eller høyskolenivå
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til dybdelæring, kroppslig læring, bevegelsesaktiviteter, samt folkehelse og livsmestring
 • kjennskap til og /eller erfaring fra undervisning i form av forelesninger og seminarer, praktisk-metodiske aktiviteter, og friluftsliv
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (fra kr. 543 500,- til kr 702 100,- per år). Lønn som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51-66 (fra kr. 468 300,- til kr. 604 700,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonsleder, Rein Jensen, 67237314, e-post reijen@oslomet.no
 • Studieleder, Ingeborg Krange, 67237071, e-post ingkra@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.22
Lønn F. stilling fra kr 532 300,- til 691 400,-, u.lektor fra kr 456 400,- til 594 400,-.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11533
Kontakt
 • Ingeborg Krange, 67 23 70 71, e-post ingeborg.krange@oslomet.no
 • Rein Magnus Jensen, 67 23 73 14, e-post reijen@oslomet.no  
Publisert 24.11.2021
Søknadsfrist 08.12.2021
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb