Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, har vi ledig en 50% åremålsstilling som vitenskapelig assistent med varighet på to år. Stillingen er tilknyttet Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse (CIM) og den som ansettes vil ha en koordinerende rolle for CIM. Stillingen er ledig fra 1. januar 2022.

CIM ble i slutten av 2020 utnevnt som ett av fem eksellente akademiske forskningsmiljøer ved OsloMet. CIM har som mål å bygge et tverrfaglig og brukerorientert senter for innovative og effektive intervensjoner mot muskel- og skjelettlidelser, basert på avanserte metoder innen kunstig intelligens og maskinlæring. Vår visjon er å skape skreddersydde persontilpassede tiltak for personer med muskelskjelettlidelser, samt bidra i tverrfaglig og internasjonal forskning innen dette forskningsfeltet. Forskningen i CIM er delt inn i tre søyler:

 1. bruke maskinlæring og annen AI-teknologi til å forske på sentrale problemstillinger innen muskelskjeletthelse basert på store epidemiologiske datasett lenket mot helseregistre og andre registre i Norge
 2. samarbeide for innovative løsninger som legger til rette for effektive, skreddersydde tiltak for personer med muskelskjelettlidelser (nye verktøy, produkter, prosesser eller tjenester for klinisk omsorg, arbeid og helseopplæring)
 3. evaluere, implementere og formidle innovative og effektive løsninger og intervensjoner for kliniske omsorgs-, arbeids- og helsepedagogiske programmer

Arbeidsoppgaver og ansvar

Arbeidsoppgavene dine vil hovedsakelig være å

 • oppdatere nettsider, spesielt bloggen knyttet til CIMs nettside
 • sekretæroppgaver knyttet til vitenskapelige søknader (eks. innhente CV, smarbeidserklæringer ol.)
 • lese gjennom artikkelutkast
 • bidra til å oppdaterer CIMs litteraturdatabase
 • hjelpe til med dataplotting og håndtering av data
 • rekruttere deltagere til nye studier
 • bidra i forberedelse av presentasjoner av CIM-aktiviteter

Kvalifikasjonskrav 

 • mastergrad i et helsevitenskaplig fag, fortrinnsvis fysioterapi
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på norsk og på engelsk

Det vil være med fordel med

 • erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • erfaring med å fremstille faglige temaer i en populærvitenskapelig form
 • erfaring med rekruttering til studier
 • erfaring med sekretæroppgaver knyttet til vitenskapelig søknadsskriving

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen

 • god evne til å arbeide tverrfaglig og selvstendig
 • gode organisatoriske evner
 • gode til å arbeide systematisk og under press
 • initiativrik og fleksibel
 • god gjennomføringsevne

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev der du beskriver hvorfor du søker og hvorfor du mener du er spesielt kvalifisert for denne stillingen
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon
 • masteroppgaven din
 • eventuelle vitenskapelige eller populærvitenskapelige artikler
 • en liste over alle publikasjoner 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til akademisk utvikling og deltakelse i forskningsgruppe
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1020 vitenskapelig assistent, lønnstrinn 42-50, dvs. kroner 407 900-461 300 per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • professor Margreth Grotle, mgrotle@oslomet.no
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Malin Larsen på malinla@oslomet.no

Søknadsfrist: 2. desember 2021
Ref: 21/11902

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn 407 900-461 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11902
Kontakt
 • Margreth Grotle, mgrotle@oslomet.no
Publisert 18.11.2021
Søknadsfrist 02.12.2021
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb