Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier, tegnspråktolking og tolking i offentlig sektor, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i utviklingsstudier, tegnspråk og tolking, samt tolking i offentlig sektor. Instituttet tilbyr masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling, og har ansvar for emner i tegnspråkdidaktikk i grunnskoleutdanningen. I tillegg tilbys en rekke videreutdanningsemner.

Tegnspråktolk for OsloMet-ansatte

Vi søker etter tegnspråktolk til et vikariat i 20% stilling fra 1.12.2021 til 1.10.2022 som rådgiver/tegnspråktolk med ansvar for tolking mellom ansatte som har behov for tegnspråktolking, og for tolking ved ulike arrangementer ved OsloMet.

Stillingen er organisatorisk plassert i fakultetsdirektørens stab ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Daglig arbeidssted vil være i Seksjon for tegnspråk og tolking ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, se lenke her: Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - OsloMet

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • tolke mellom norsk talespråk og norsk tegnspråk på møter og arrangementer (inkludert seksjonsseminarer, seksjonssammenkomster, instituttsammenkomster, sosiale arrangementer m.m.) der ansatte ved OsloMet trenger tolk. Det må også påregnes noe tolking mellom norsk tegnspråk og engelsk talespråk.
 • være tilgjengelig (utenom tolkeoppdragene) for ad hoc samtaler i gangen, telefonsamtaler og annet som naturlig følger av en normal arbeidsdag i Seksjon for tegnspråk og tolking ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning
 • administrere egen arbeidshverdag og oppdragene ved å være i dialog med de ansatte om behovene
 • være proaktiv i planlegging av tolkeoppdrag gjennom å administrere kalendersystemet som viser hvor tolken til enhver tid er, og holde oversikt over delte kalendere til ansatte som regelmessig benytter tolk
 • samarbeide tett med formidlerne ved Tolketjenesten hos Nav, og ved behov bestille ekstra tolk, samt innhente, administrere og videresende informasjon og forberedelsesmateriale til eksterne tolker for alle tolkeoppdrag, også ved oppdrag hvor tolken ikke deltar selv
 • føre oversikt over tiden som går med til egen tolking/forberedelse, og sende timelister og refusjonskrav til NAV for utført tolking
 • gi råd om bruk av tolk og forhold relatert til tilrettelegging av god tolkepraksis ved OsloMet

Vi søker deg som har

 • fullført og bestått bachelorutdanning som tolk for hørselshemmede og døvblinde
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • dokumentert erfaring fra tolking i akademia
 • erfaring med, og grunnleggende ferdigheter i, bruk av digitale verktøy for å administrere og koordinere tolkebestillinger

Vi ønsker deg som

 • vil jobbe proaktivt for å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom ansatte hvor talespråk (norsk/engelsk) og tegnspråk benyttes
 • har brukerfokus og gode serviceholdninger
 • har gode samarbeidsevner, er positiv, fleksibel og innstilt på å bidra i tverrfaglig arbeid og i teamarbeid
 • arbeider selvstendig, målrettet, strukturert og effektivt
 • er reflektert og bevisst egen rolle som tolk
 • har faglig interesse og vilje til egenutvikling, samt vilje til å videreutvikle fagfeltet tolking i akademia

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for egen faglig utvikling og til å bidra til utvikling av tegnspråk- og tolkefaget
 • bli en del av et fagmiljø som leder an i å løfte tegnspråkfeltet i Norge
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Hilde Arntsen, Hilde.Arntsen@oslomet.no


Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs kroner 461 300 - 604 700 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk» i utlysningen

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 1.desember 2021
Lønn ltr. 50-66 kroner 461 300- 604 700 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 20%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11852
Publisert 17.11.2021
Søknadsfrist 01.12.2021
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb