Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Vil du undervise ved landets største fysioterapeututdanning?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det ledig fast stilling som universitetslektor i 100 % stilling fra 1. mai.  2022.  Stillingen kan eventuelt deles opp og kombineres med klinisk virksomhet. Dersom vi ansetter i 100% stilling, forventer vi at du videreutvikler din kompetanse innenfor klinisk virksomhet, og vi vil legge til rette for minimum én uke hospitering per år.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, og ulike spesialiseringer innenfor master i helsevitenskap. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og ved instituttet er det tre forskningsgrupper med stor aktivitet. Den som blir ansatt i stillingen vil få bidra inn i utvikling- og gjennomføring av emner i ny programplan for bachelorutdanningen.

Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogram, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapi i alle studieår
 • videreutvikle emner med en studentaktiv profil
 • sensurere og utvikle vurderingsformer
 • bidra til å videreutvikle utdanningens praksisstudier
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • bidra inn i faglig utviklingsarbeid som styrker utdanningskvaliteten

 

Kvalifikasjonskrav

 • helserelevant mastergrad
 • bachelorgrad i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • minimum tre års variert, klinisk erfaring som fysioterapeut
 • erfaring fra rehabilitering av ulike pasientgrupper, samt erfaring fra behandling av pasienter med langvarige, sammensatte plager
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk
 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå, inklusive undervisning og veiledning innenfor kliniske ferdigheter
 • interesse for- og erfaring fra å utarbeide studentaktive undervisningsopplegg og digitale læringsdesign

Søker må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

 

Det er en fordel at du har

 • interesse for praksis som en viktig læringsarena
 • dokumentert pedagogisk utdanning
 • erfaring fra bruk av studieadministrative verktøy
 • interesse for utvikling av helseteknologiske løsninger i behandling av pasienter

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi ønsker deg som

 • er genuint interessert i studenter og som synes det er spennende å støtte bachelorstudenters læringsvei
 • er opptatt av hva som vil kreves av fysioterapeuter og har tanker om fysioterapifagets utvikling og profesjonens plass i fremtidens helsevesen/i samfunnet
 • er utforskende og lyttende og har evne å finne gode løsninger i samarbeid med andre
 • har stor arbeidskapasitet og som trives med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og til tider høyt arbeidspress
 • liker å arbeide selvstendig, er systematisk og grundig og som samtidig har evne til overblikk, retning og framdrift.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
   

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1009 universitetslektor, lønn kroner 468 300 til 604 700 (ltr. 55 – 61). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Marianne Aars, telefon 934 12 066, marars@oslomet.no

Vil du søke stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:   15.12.21
Ref:                 21/11285

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. mai 2022
Lønn Kr. 468 300- 604 700 per år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11285
Kontakt
 • Marianne Aars, 93412066
Publisert 11.11.2021
Søknadsfrist 15.12.2021
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb