Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

OsloMet søker prosjektleder for universitetets strategiske prosjekt Interprofessional Interaction with Children and Youth (INTERACT), 100 % funksjon i perioden 01.01.22 – 31.01.23, med mulighet for forlengelse. Det kan åpnes for 70 % funksjon og inntil 30 % forskningstid etter avtale med INTERACT og institutt der prosjektleder har sin tilhørighet. INTERACT er en innovativ satsning på tverrfaglig utdanning og forskning. Målet er at studenter fra lærerutdanning og helse- og sosialfagutdanning skal tilegne seg tverrprofesjonell samhandlingskompetanse for arbeid med barn og unge.

Prosjektet er tverrfakultært, og involverer utdanningsprogram fra helsevitenskap, sosialfag og lærerutdanning. Prosjektleder er lokalisert ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).  Prosjektleder rapporterer til INTERACTs styringsgruppe som ledes av prodekan for utdanning ved fakultet for helsevitenskap (HV).

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • videreutvikle og lede samarbeidet om INTERACT mellom enheter internt på OsloMet
 • videreutvikle de allerede etablerte, tverrfaglige undervisningsoppleggene som prosjektet tilbyr studenter fra deltakende utdanninger i 1., 2. og 3.studieår (INTER 1100, INTER 1200 og INTER1300)
 • være pådriver for økt samarbeid med arbeidslivet, herunder universitetskommuner
 • videreutvikle samarbeidet med nasjonale og internasjonale fagmiljøer
 • medvirke til å initiere forskning knyttet til tverrprofesjonell samhandling og læringsaktiviteter for å fremme denne kompetansen
 • formidling og spredning av prosjektresultater og erfaringer

Kvalifikasjonskrav: 

 Ansettelse gjøres i tittel som prosjektleder, men akademisk kompetansenivå vurderes som for søkere til undervisnings- og forskerstillinger. Søkernes akademiske bakgrunn må være innenfor helsevitenskap, lærerutdanning eller barnevern/sosialfag

Videre kreves det:

 • erfaring fra og interesse for å utvikle tverrfaglig arbeid for profesjonsutøvere innenfor feltet barn og unge
 • erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • solid kjennskap til profesjonsutdanning(er) relevant(e) for INTERACT
 • gode samarbeidsegenskaper
 • gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk
 • høy grad av gjennomføringsevne vil bli vektlagt

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - Lovdata

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om funksjonen kan du kontakte:

 • Prodekan utdanning, HV, Kåre Rønn Richardsen, telefon 67 29 66 26
 • Prodekan utdanning, LUI, Finn Aarsæther, telefon 926 20 129
 • Administrativ leder for INTERACT, Divisjon for utdanning og bibliotek, Ellen Merethe Magnus, telefon 951 75 406

Funksjonen lønnes iht Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1113 prosjektleder, fra lønnstrinn 58, kr 513 600,- til lønnstrinn 72, kr 667 200,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på funksjonen må du søke elektronisk.                                                             

Funksjonen er ledig fra 01.01.22. Det er ønskelig at ny prosjektleder har anledning til å delta som observatør i forbindelse med INTERACT-undervisningen i uke 1, 2022.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.22
Lønn Fra kr 513 600,- til kr 667 200,- per år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11682
Kontakt
 • Kåre Rønn Richardsen, 67 29 66 26
 • Finn Aarsæther, 926 20 129
 • Ellen Merethe Magnus, 951 75 406
Publisert 10.11.2021
Søknadsfrist 29.11.2021
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb