Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Institutt for bygg- og energiteknikk videreutvikler sin studieportefølje og har planer om å styrke sitt fagmiljø innen byggteknikk. Vi søker en innovativ, kreativ og ansvarsfull kandidat som evner å bidra til undervisning, forskning og utvikling innen konstruksjonsteknikk. Kandidaten skal også gjennomføre undervisning i statikk, elementmetode/finite element method og relaterte emner. Kandidaten skal også samarbeide med instituttets faggrupper (Konstruksjonsteknikk, Prosessledelse og digitalisering, og Samferdsel, Infrastruktur og byutvikling) for å gjennomføre tverrfaglige aktiviteter.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning i statikk, elementmetode/finite element method og relaterte emner
 • veiledning av studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå
 • styrke det faglige forskningsarbeidet innen konstruksjonsteknikk og nært beslektede felt
 • aktivt bidra med utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • kandidaten forventes å være involvert i universitetets forskningsmiljø
 • kandidaten skal selv bidra med å videreutvikle emner
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i konstruksjonsteknikk eller beslektede felt (konstruksjonsanalyse og dimensjonering, beregningsmekanikk, bygningsmaterialer, utmatting etc.)
 • Kandidaten må ha dokumentert forskningskompetanse og publisering innen ett eller flere av følgende områder:
  • Konstruksjonsanalyse og dimensjonering
  • Bygg og smarte materialer
  • Konstruksjonsdynamikk
  • Numerisk analyse og optimalisering
  • Kunstig intelligens innenfor konstruksjonsteknikk
 • evne til å undervise i statikk, elementmetode/finite element method og relaterte emner

 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i norsk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Følgende vil være en fordel

 • erfaring med FEA software, som ABAQUS, ANSYS, LS-DYNA, SAP2000 eller liknende
 • ferdighet i programmering
 • merittliste fra initiering og styring av forskning- og utviklingsarbeid
 • undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer
 • erfaring fra arbeid med eller i industri/offentlig forvaltning innenfor konstruksjonsteknikk
 • internasjonalt nettverk innenfor akademia og industri
 • potensial for prosjekt-akkvisisjon

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • pedagogiske evner og undervisningserfaring, samt evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • evne til å anvende kunnskap fra ulike fagområder innen bærekraftig byutvikling og kombinere dette inn i nye fagområder
 • evne til å kombinere teoretiske og praktiske problemstillinger og evne til å vise nytenkning og innovasjon
 • evne til å søke om og sikre ekstern finansiering
OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.  Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester/vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen, og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingenen
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver din relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon
OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen. Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hrtkd@oslomet.no.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • arbeidslokaler sentralt i Oslo sentrum

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 543 500 – 702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Hallgrim Hjelmbrekke, e-mail hallgrim@oslomet.no, phone +4767236220

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 16. desember 2021 Ref. no: 21/10828

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn 543 500 – 702 100 kr
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/10828
Kontakt
 • Hallgrim Hjelmbrekke, +4767236220
Publisert 16.11.2021
Søknadsfrist 16.12.2021
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb