Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), By- og regionforskningsinstituttet NIBR

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner. Vi forsker særlig på relasjoner mellom styring og planlegging, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til hele bærekraftspekteret – sosialt, økonomisk og miljømessig. Aktuelle temaer er forholdet mellom statlig styring og kommunalt handlingsrom, fordeling og utvikling av velferdstjenester, betingelser for sosialt rettferdig grønn omstilling, samt integrering av levekårs- og folkehelsehensyn i tjenesteyting, samfunnsutvikling og boligpolitikk – i by og bygd, nasjonalt og internasjonalt.  

Et særtrekk ved slike komplekse utfordringer er at de spenner over styringsnivåer, sektorgrenser og geografiske områder. De kan ikke løses av en aktør, sektor eller et styringsnivå alene. Å forstå samspillet mellom aktører på ulike nivåer og fra ulike sektorer – offentlige, private og sivilsamfunnet – er derfor sentralt.

Vi er interessert i deg som brenner for å bidra med ny kunnskap på disse områdene.  

Vi trenger forskere med sterk metodekompetanse, som er iderike, nysgjerrige og kreative. Du må også like å samarbeide tett med kollegaer, oppdragsgivere og aktører fra praksisfeltet som kommuner, fylker, næringslivet og sivilsamfunnet.

Vil du bli vår kollega så krever vi:

 • Samfunnsvitenskapelig doktorgrad
 • Sterk metodisk kompetanse, kvalitativ og/eller kvantitativ
 • Kompetanse på to eller flere av NIBRs forskningsfelt. Særlig relevant er lokal politikk og organisering, flernivåforvaltning, styring og samskaping, planlegging, byutvikling, velferdstjenester, folkehelse, klima og miljø
 • Relevante fagfellevurderte publikasjoner publisert de siste fem årene (inkl. PhD)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • Dokumentert norsk skriftlig kunnskap på C1-nivå

I tillegg er det ønskelig med:

 • Dokumenterte resultater innen prosjektakkvisisjon de siste fem årene
 • Erfaring fra eksternfinansiert forskning de siste fem årene

Vi ønsker en god balanse mellom erfarne og mer ferske forskere og oppfordrer derfor både de som nylig har disputert og de som har en lengre forskerkarriere bak seg til å søke.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeid i et inspirerende forskningsmiljø
 • Mulighet til å utvikle egen prosjektportefølje innenfor oppdragsforskningens betingelser
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Fast ansettelse

Andre opplysninger:

 • Stillingen innplasseres og lønnes etter Statens lønnsregulativ: forsker 2, stillingskode 1109: NOK 543 500-702 100, avhengig av kvalifikasjoner
 • NIBR har i dag forsker 1, 2 og 3 i staben. Søkere som er kvalifisert til en stilling som forsker 1 (1183) har mulighet til å søke opprykk til forsker 1 etter ansettelse

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Maks 3 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert doktorgradsarbeid)

Søknaden må være skrevet på norsk og beskrive kandidatens ambisjoner (empirisk, teoretisk og metodisk) som NIBR-forsker. Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen "logg inn og søk stillingen".

Har du problemer med å laste opp dokument eller andre tekniske utfordringer ved søknad kan du kontakte:

 • HR-rådgiver Kathrine Gangnes, kathri@oslomet.no, mobil: 92402292

 

Søknadsfrist: 28. november 2021

Ref: 21/11515

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11515
Publisert 05.11.2021
Søknadsfrist 28.11.2021

Tillbaka till lediga jobb