Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultet for helsevitenskap består av fem institutter og tilbyr studieprogrammer på alle nivå, inkludert PhD. Fakultetet har 6105 studenter og 527 ansatte.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV) Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet samfunnsfarmasi.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. HV har to ph.d.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt/pliktarbeid, ønsket tiltredelse er innen utgangen av mai 2022.

Les mer om Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsområde

I dagens samfunn ser man en økende tendens til at forbrukerne tar mer og mer ansvar for egen helse, derav selvmedisinering med reseptfrie legemidler mot ulike plager. I tillegg blir flere legemidler omklassifisert fra reseptpliktige til reseptfrie.
Apotekansatte har som samfunnsoppdrag å gi råd og veilede for å bidra til sikker bruk av legemidler til den enkelte og i samfunnet som helhet. Apotek er tilgjengelig i hele Norge og er et lavterskeltilbud for egenomsorg som oppsøkes ved ulike plager og sykdommer. Apotek er svært viktig for å gi persontilpasset råd og veiledning til riktig bruk ved kjøp av reseptfrie legemidler. I dette forskningsprosjektet skal vi se nærmere på rådgivning av reseptfrie legemidler. Vi trenger å få mer kunnskap om hvor mye pasientene/kundene blir involvert, og i hvor stor grad rådene som gis er kunnskapsbaserte. Dette vil være med på å kunne forbedre praksis og pasientenes/brukernes helse, og dermed sikre bedre helsekompetanse i befolkningen.

Stipendiaten vil bli en del av forskningsgruppen «Legemidler og pasientsikkerhet»

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • mastergrad i farmasi (120 stp/ECTS) eller tilsvarende utdanning, se FoU sine sider for mer informasjon
 • gode norskkunnskaper da det er en forutsetning at stipendiaten skal ha mye kontakt med legemiddelbrukere og apotekansatte

Det er en fordel at du har

 • masteroppgave innen fagområdet samfunnsfarmasi, samfunnsmedisin, eller annet relevant fagområde
 • erfaring med publisering av akademiske artikler og deltakelse på internasjonale møter/konferanser
 • erfaring med samfunnsfarmasøytiske forskningsmetoder
 • erfaring fra arbeid i apotek
 • interesse for apotekets plass i helsetjenesten

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Ønskede egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, systematisk og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement
 • kunne gjennomføre arbeider innen tidsfrister

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.
Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • liste over eventuelle egne publikasjoner
 • navn og kontaktopplysninger for minst to referanser
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeider du ønsker skal bli vurdert)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491 200 per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • førsteamanuensis Tonje Krogstad, e-post: tokr@oslomet.no, telefon: 67 23 62 34
 • studieleder Anne Berit Walter, e-post: abwa@oslomet.no
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Ann-Kathrin Grønstad, e-post: ankag@oslomet.no

Søknadsfrist: 03.12.2021
Ref: 21/11274

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Innen 31. mai 2022
Lønn Kr. 491 200 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11274
Kontakt
 • Tonje Krogstad, 67 23 62 34
 • Anne Berit Walter, 922 21 975
Publisert 04.11.2021
Søknadsfrist 03.12.2021
Logg inn og søk stillingen

Tillbaka till lediga jobb