Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, (TKD)Institutt for estetiske fag er det ledig en 100% stilling som studieleder. Vi søker en utviklingsorientert studieleder innen ett av instituttets fagområder. Ansettelsen skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder.

Institutt for estetiske fag (EST) holder til i Pilestredet Park, men vil flytte i løpet av åremålsperioden. Det er en pågående prosess og det er foreløpig ikke avgjort hvor instituttet vil lokaliseres. Fakultetet er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt EST vil stå sentralt i denne utviklingen. Som studieleder vil du være med å påvirke veien videre. Vi har motiverte og dyktige ansatte som hele tiden utvikler faget. Instituttet har ca. 800 studenter og 50 ansatte. Vi gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk og drama og teaterkommunikasjon. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet.

Som studieleder vil du vil jobbe i tett samarbeid med instituttets ledelse som består av to studieledere, undervisningsleder og instituttleder. Studielederne har instituttleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • faglig og administrativt ansvar for Institutt EST sine studieområder, i et tett samarbeid med den andre studielederen
 • ansvar for at virksomheten i ditt avgrensede område gjennomføres i tråd med vedtatt strategi og mål med personalansvar og begrenset budsjettansvar og økonomistyring
 • bidra aktivt med å ivareta og styrke instituttets arbeid med forskning og utvikling
 • delta i utvikling og oppfølging av instituttets forskningsgrupper

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen  

Kvalifikasjonskrav

 • førstekompetanse innen minst ett av instituttets fagområder
 • relevant ledererfaring
 • erfaring med undervisning i høyere utdanning
 • tverrfaglig forståelse og erfaring med FoU-virksomhet og/eller bidrags- og oppdragsvirksomhet
 • god kunnskap om digitale verktøy
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • svært lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • motiverende og inkluderende
 • fremtidsrettet med evne til å ta beslutninger
 • evne og interesse til tverrfaglig arbeid
 • evne til å samarbeide og å bygge relasjoner
 • evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring
 • strukturert og løsningsfokusert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende lederoppgaver på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i inspirerende, aktive og sterke fagmiljøer
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf 99 71 71 99

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, lønnstrinn 73- 78, dvs. kroner 689 600,- – 776 900,- per år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk på stillingen»

Ansettelsestype Åremålsstilling
Arbeidstid Heltid
Lønn I henhold til statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/11104
Kontakt
 • Liv Klakegg Dahlin, +4767238773
Publisert 26.10.2021
Søknadsfrist 25.11.2021

Tillbaka till lediga jobb