Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer forskning med høy vitenskapelig kvalitet, samtidig som vi legger stor vekt på at forskningen skal være relevant og nyttig for samfunnet.

Vi utlyser nå en fast stilling som forsker II som de to første årene innebærer en postdoktorstilling.  

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn fra både samfunnsfag og humanistiske fag, som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi og filosofi. Vi oppfordrer deg til å sjekke nettsiden vår for mer informasjon om instituttet og prosjekter som vi er involvert i.

AFIs prosjekter finansieres av Norges forskningsråds programmer, EU, departementer og direktorater, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i helse- og velferdsfeltet og private bedrifter.

Arbeidsområde

Søkeren må ha interesse, kompetanse og erfaring innen arbeidslivsforskning, og det er en fordel med kompetanse og erfaring innen velferdsstatsforskning. 

Du vil de to første årene jobbe som postdoktor på prosjektet CoWorkCare som er finansiert av Norges Forskningsråd. CoWorkCare skal frembringe ny kunnskap om hvordan omsorgsforpliktelser for gamle foreldre påvirker arbeidsmarkedsdeltakelsen til seniorene. Prosjektet tar utgangspunkt i interessemotsetninger som kan oppstå på grunn av økt etterspørsel etter eldreomsorg og økt mangel på arbeidskraft, og hvordan slike interessekonflikter kan løses. Du vil ha en sentral rolle i gjennomføringen av casestudier i et utvalg bedrifter i Norge og Sverige. Du kan få tilsendt prosjektskissen ved forespørsel. Vi ønsker at postdoktoren skal publisere egne vitenskapelige arbeider.

Etter endt postdoktorperiode vil du gå over i ordinær forsker II-stilling. Som forsker II får du anledning til å utvikle søknader og gjennomføre eksternt finansierte prosjekter i tråd med dine faglige interesser, som regel sammen med andre. Vi ønsker oss en forsker med gode samarbeidsevner og erfaring med bruk av kvalitative metoder. Som forsker II må du bidra både til instituttets økonomiske inntjening og til vitenskapelige aktiviteter (publisering, internasjonalisering, formidling og utvikling av faglige satsningsområde).

Vi kan tilby:

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • et godt og mangfoldig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fast ansettelse
 • mulighet for vitenskapelig merittering
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 Kvalifikasjonskrav

 • du må dokumentere kompetanse / erfaring innen arbeidslivsforskning
 • kvalitativ metodekompetanse
 • du må være flytende i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig, samt ha god kompetanse på norske forhold
 • doktorgrad med samfunnsvitenskapelig relevans

Søkere som er helt i avslutningsfase av doktorgrads-/PhD-løp kan også søke, og vil i så fall tiltre stillingen ved godkjent avhandling. AFI har i dag forsker 1, 2 og 3 i staben.

Andre opplysninger

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ: forsker 2, stillingskode 1109: NOK 543 500-702 100. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Søknad, sakkyndig vurdering

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • 4-5 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert ditt doktorgradsarbeid)

Søknader vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt christina.lindskog@oslomet.no, mobil 98872442.

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Christin Thea Wathne, forskningsleder, mobil 99601193, e-post christin.wathne@oslomet.no eller Eivind Falkum, koordinator for arbeidspakke 3 og 4 i CoWorkCare, mobil 91532721, epost eivind.falkum@oslomet.no .

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarlig og etter avtale
Lønn NOK 543 500-702 100
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/10925
Publisert 18.10.2021
Søknadsfrist 07.11.2021

Tillbaka till lediga jobb